Styret i Rindal pensjonistlag i 2023:
Fra venstre Oddvin Meland, kasserer, Roar Morten Eriksen, sekretær, Helene Marie Nergård, leder, Anne-Lise Forsberg, styremedlem, og Magnar Løset, nestleder.

Rindal Pensjonistlag

Rindal Pensjonistlag hadde 126 medlemmer 01.01.2023. Laget er tilsluttet Pensjonistforbundet sentralt, og Pensjonistforbundet Trøndelag.

Norsk Pensjonistforbund ble stiftet i 1951

Forbundet er landets fremste talerør for pensjonistene. Pensjonistforbundet arbeider i alle fylker og kommuner gjennom egne foreninger som hele året ordner med tiltak og arrangementer til beste for pensjonistene. Eldrerådene i kommunene er lovfestet og har flertall fra pensjonistlaget.

Som medlem av Pensjonistforbundet er du med i landets største interesseorganisasjon for pensjonister

  • Forbundet er partipolitisk uavhengig og nøytral i sin eldrepolitiske virksomhet.

  • Alle våre 250.000 medlemmer får gratis tilsendt bladet «Pensjonisten» 9 ganger i året, med viktig orientering som forbundet, fylkesforeningene og våre lokale foreninger arbeider med.

Vi oppfordrer til å lese på følgende nettsteder:


Pensjonistforbundet.no
Regjeringen.no
Seniorporten.no
Seniorsaken.no
Den kulturelle spaserstokken

Rindal Pensjonistlag

Rindal Pensjonistlag ble stiftet i 1967. Før året var omme hadde laget 279 medlemmer.

I 2017 fylte laget 50 år. Det ble markert med jubileumsfest på Bolme Pensjonat den 6. mai.

Fra 1984 har Rindal Pensjonistlag arrangert Åpen dag, først hver uke, så hver 14. dag. Åpen dag i Kulturvøkku er arrangert fra 1989. Da er en utflytta rindaling invitert som gjest og historieforteller.

Fra 2017 arrangeres Åpen dag en gang hver måned (den første torsdagen).

Styret i Rindal pensjonistlag i 2023:

På bildet over, fra venstre Oddvin Meland, kasserer, Roar Morten Eriksen, sekretær, Helene Marie Nergård, leder, Anne-Lise Forsberg, styremedlem, og Magnar Løset, nestleder. (Foto: Ole Trygve Foseide)

Aktiviteter som Rindal Pensjonistlag driver med:

- Åpen dag som har 8 – 9 arrangement i året.

- Dataklubb.

- Deltar på Torgdagen i Kulturvøkku med stand der pensjonistlaget presenterer seg.

- Syng med oss-arrangement i samarbeid med Rindal Røde Kors.

Tidligere artikler fra Rindal pensjonistlag finner du på den gamle versjonen av Trollheimsporten


Det siste fra Rindal pensjonistlag:

Powered by Labrador CMS