Rindal pensjonistlag:

Trond Heggem fortalte fra barndoms- og ungdomstid, i Rindal og på Løkken.

Åpen dag med innlegg av Trond Heggem

Trond Heggem er oppvokst på Løkken. Etter et langt yrkesliv, de fleste år som lensmann i Meldal og i Melhus, bor han nå i Melhus.

Stort oppmøte på Åpen dag.

Rindalssamfunnet

Han har foreldre fra Rindal. I innlegget på Åpen dag den 1. september tok han først for seg tilknytningen til Rindal. På 1940 og 50-tallet var han mye på besøk hos tante og onkel oppi Bokta. Han var her både jul, påske og sommerferie. Framkomstmidler på den tida var buss eller sykkel. Han deltok på arbeid på garden som hesjing, høykjøring, gjerding av utgard, men også i lek og skjemt. Han opplevde og var en del av bondesamfunnet her.

Løkkensamfunnet

På Løkken var samfunnet preget av gruvedriften. De som flyttet til for å drive virksomheten, fikk tildelt mange goder. Det førte til at det var stor forskjell på folk. De kondisjonerte bodde bortom bekken. De hadde store hus, plener og området hadde egen tennisbane uten allmenn adgang. Arbeiderne bodde i brakker eller boliger med flere familier i samme hus. Hele samfunnet var lagdelt. Og selve Løkken utviklet seg etter hvert som en by med mellom annet spesialforretninger av mange slag.

Selv vokste Trond Heggem opp cirka 4 kilometer sør for Løkken. Løkkensamfunnet opplevde han på den måten «at det var bare slik det var».

Romundstadbygda

Ragnhild Stavne Bolme fulgte opp med å lese et stykke fra boka «Ei haustferd på Nordmøre 1934» av Hans Hyldbakk. Han var på gjennomreise for å selge tøy. Ragnhild leste om turen gjennom Romundstadbygda, bygda der far til Trond Heggem var født og oppvokst.

Ragnhild Stavne Bolme leste fra boka «Ei haustferd på Nordmøre».

Quiz

Siste post på programmet var quiz. Oddvin Meland hadde laget 12 spørsmål som folk fikk bryne seg på. Beste lag hadde åtte rette, så spørsmålene var vanskelige nok.

Oddvin Meland hadde laget quiz. Vi ser vinnerbordet med Kjell Stenbro, Lisbet Stenbro og Magne Løset.

Litt av hvert

Vår teknologiambassadør, Ole Trygve Foseide, orienterte om KOMP-maskiner. Rindal helsetun har to, og en av dem har de fått i gave fra pensjonistlaget. Komp-maskinen har bare en knapp, og å kommunisere gjennom den kan gjøre hverdagen bedre for eldre mennesker. Ellers kommer datakurset i gang igjen på mandager. Her er det bare å møte opp, både for nybegynnere og viderekomne.

Halvard Kjelås har sagt seg villig til å gå inn i Brukerutvalget ved Rindal helsetun som representant for frivillige lag og organisasjoner. Han har erfaring fra Brukerråd ved St Olav Hospital. Representanten skal gi råd og innspill angående drift og kvalitet ved helsetunet.

Takk til Trond Heggem med boka « Landsem skifabrikk».

Den 1. oktober er Den internasjonale eldredagen. Det er en lørdag og da blir det arrangement på Bolme pensjonat. Her deltar Tor Erik Jenstad og Karstein Mauset. Eldrerådet, (Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne), arrangerer da sammen med Rindal pensjonistlag.

Powered by Labrador CMS