Om Trollheimsporten

Nettportalen trollheimsporten.no hører hjemme i Rindal i Trøndelag. Siden 2000 har den vært en viktig kilde til informasjon og nyheter fra lokalsamfunnene i Rindal og Surnadal. I dagens medielandskap er Trollheimsporten en unik aktør, med blikk for det nære og lokale.

Trollheimsporten har nylig vært gjennom vellykkede overganger til både ny publiseringsplattform, webside og system for internkommunikasjon, og er derfor godt rustet for en fleksibel arbeidshverdag for bedriftens ansatte. I bunnen for Trollheimsportens virksomhet ligger en godt forankret, rullerende strategiplan.

Trollheimsporten har en sterk posisjon og spiller en viktig samfunnsrolle i nettportalens dekningsområde.

Trollheimsporten AS er i sterk, positiv utvikling, med en omsetning på rundt to millioner kroner, sju millioner sidevisninger i året og 300 medlemmer. Per i dag består redaksjonen av totalt 13 ansatte.

Trollheimsporten har folk på vakt hver eneste dag, hele året.

Vakta når du på e-post [email protected]

Redaksjonen:

Daglig leder/redaktør:

Øystein Hjelle Bondhus
Bosted: Surnadal
E-post [email protected]
Tlf: 92698080

Kontor- og vaktmedarbeider/skribent:

Sigrid Skjølsvold

Bosted: Rindal

E-post: [email protected]

Tlf: 48095293

Vaktmedarbeider/skribent:

Mari Vattøy
Bosted: Surnadal
E-post: [email protected]

Tlf: 41003438

Vaktmedarbeider/skribent:

Gunhild Anne Hyldbakk
Bosted: Surnadal

E-post: [email protected]

Tlf: 91732518

Vaktmedarbeider/skribent:

Mari Mauset
Bosted: Surnadal

E-post: [email protected]

Tlf: 93224677

Vaktmedarbeider/skribent:

Ingrid Stokke
Bosted: Volda/Rindal

E-post: [email protected]

Tlf: 98044153

Skribent:

Ole Trygve Foseide
Bosted: Rindal

E-post: [email protected]

Tlf: 97682829

Skribent:

Berit Synøv Fugelsøy
Bosted: Øvre Surnadal

Tlf: 41469061

Skribent:

Eli Solvik
Bosted: Rindal

E-post: [email protected]

Tlf: 95138585

Skribent:

Karstein Mauset
Bosted: Rindal
E-post: [email protected]