Kontakt

Om Trollheimsporten

Nettportalen trollheimsporten.no hører hjemme i Rindal i Trøndelag. Siden 2000 har den vært en viktig kilde til informasjon og nyheter fra lokalsamfunnene i Rindal og Surnadal. I dagens medielandskap er Trollheimsporten en unik aktør, med blikk for det nære og lokale.

Trollheimsporten har nylig vært gjennom vellykkede overganger til både ny publiseringsplattform, webside og system for internkommunikasjon, og er derfor godt rustet for en fleksibel arbeidshverdag for bedriftens ansatte. I bunnen for Trollheimsportens virksomhet ligger en godt forankret, rullerende strategiplan.

Trollheimsporten har en sterk posisjon og spiller en viktig samfunnsrolle i nettportalens dekningsområde.

Trollheimsporten AS er i sterk, positiv utvikling, med en omsetning på rundt to millioner kroner, sju millioner sidevisninger i året og 300 medlemmer. Per i dag består redaksjonen av totalt 13 ansatte.

Trollheimsporten har folk på vakt hver eneste dag, hele året.

Vakta når du på e-post vakt@trollheimsporten.no

Redaksjonen:

Kontormedarbeider/skribent og konstituert daglig leder:

Sigrid Skjølsvold
Bosted: Rindal
E-post: sigrid@trollheimsporten.no
Tlf: 48095293

Vaktmedarbeider:

Sara By Marhaug
Bosted: Surnadal
E-post: sara@trollheimsporten.no

Vaktmedarbeider/skribent:

Maria Fiske Eliassen
Bosted: Øvre Surnadal
E-post: maria@trollheimsporten.no
Tlf: 47010316

Skribent:

Lisa Forslund
Bosted: Surnadal
E-post: forslund.lisa01@gmail.com

Skribent:

Gunn Elin Røen
Bosted: Surnadal
Tlf: 98890185

Skribent:

Lene Merete Kirkholt Moen
Bosted: Rindal
e-post: lenemerete.kirkholt@hotmail.com

Skribent:

Ole Trygve Foseide
Bosted: Rindal
E-post: ole.trygve.foseide@gmail.com
Tlf: 97682829

Skribent:

Jens Settemsdal
Bosted: Surnadal
E-post: jens.settemsdal@gmail.com
Tlf: 93241033

Skribent:

Eli Solvik
Bosted: Rindal
E-post: apriliadamen@gmail.com
Tlf: 95138585

Skribent:

Karstein Mauset
Bosted: Rindal
Tlf: 92633817

Powered by Labrador CMS