ANNONSE:

Deltakere på delegasjonsmøte i Hornemannsgården den 15. mai. Fra venstre: Toril Indergård (Klæbu), fylkessekretær Britt Tønne Haugan, Knut Lian Kristiansen (Levanger), Karin Kjølmoen (Inderøy), Britt Ingebord Hansen (Løkken), Egil Lutdal (Levanger), Jon Gjemble (Skogn), Kjell Gylland (Hovin), Anne-Lise Tangen (Kolvereid), Trond Knutsen (Skogn), Gunni Grannes Solem (Høylandet), Cornelia Malmo (Røra), Mildrid Nesheim (Løkken), Egil Haugbjørg (Meråker) og Olga Berg (Rissa).

Pensjonistforbundet Trøndelag forbereder Landsmøte 2023

Fylkesstyret hadde bedt inn til delegatsamling i Hornemannsgården i Trondheim den 15. mai. Da ble saker som er innsendt fra Trøndelags lokallag drøftet, og innlegg til landsmøtet ble finpusset. Landsmøtet er på Lillestrøm 28. mai til 1. juni.

Forbundsleder Jan Davidsen kaller landsmøtet «landets viktigste politiske eldreverksted». Grunnlaget legges for arbeidet de neste tre årene. Det framlagte programmet har fire kapitler: Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv, Aktiviteter og deltakelse og Helse og omsorg. Pensjonistforbundet Trøndelag har synspunkt på det meste. Her kommer et lite utvalg av det som ble drøftet den 15. mai.

Økonomi er alltid viktig

Pensjonistforbundet kjemper for å få tilbake forhandlingsretten. Den ble tatt fra pensjonistene i 2011. Underreguleringen av pensjonen med 0,75 % ble fjernet i fjor. Nå legges snittet av lønns- og prisvekst til grunn for beregningene. Pensjonistforbundet arbeider for at reguleringen av pensjonen skal være lik lønnsveksten med ekstra løft til dem med de laveste pensjonene. Med bare prosenttillegg øker forskjellene. Minstepensjonen skal opp til EUs fattigdomsgrense.

Tennene er en del av kroppen

Pensjonistforbundet krever at tannhelse blir et offentlig ansvar og at utgifter til tannbehandling omfattes av egenandelsordningen. Personer med dårlig økonomi kan la være å vedlikeholde tennene på grunn av kostnadene. Det er på tide at tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester.

Kontingenten skal fryses

Dette er en intern sak som mange lokallag i Trøndelag vil ha opp på Landsmøtet. Her er forslag om frysing, om moderat økning og om reduksjon av kontingent for ektepar eller samboere. Her ble forslaget fra Trøndelag at kontingenten skal fryses på dagens nivå, dvs. kr 470, og ingen reduksjon for ektefeller eller samboere.

Verdighet og omtalen av eldre

Pensjonistforbundet Trøndelag er tydelig på at eldre er en like sammensatt gruppe som resten av befolkningen. De fleste av oss er friske. Vi betaler skatt, moms og kommunale avgifter som alle andre. Vi vil ikke omtales og behandles som en bølge som kommer skyllende over landet og ødelegger økonomien, som en tsunami! Vi har både kunnskap og erfaring, og vi er en naturlig del av samfunnet Norge.

Deltakerne ønskes lykke til med arbeidet på Landsmøtet!

Skrevet av

Helene M. Nergård

Første vara til fylkesstyret i Pensjonistforbundet Trøndelag

Powered by Labrador CMS