Rindal pensjonistlag melder:

Mange godt voksne mennesker oppstilt i ei trapp foran en flott gammel bygning.

Økonomi, verdighet og teknisk utvikling

Publisert

Dette var overskriftene en av gruppene hadde da Pensjonistforbundet Trøndelag hadde regionsamling på Orkanger den 6. september. Lag fra Heim, Frøya, Hitra, Orkland og Rindal deltok på samlingen.

- Det viktigste med samlingen er å utveksle erfaringer og å ta dette med ut til lokalforeningene, sa fylkesleder Kjell Gylland da han ønsket velkommen. Og Trøndelag er et stort fylke med mange foreninger, i alt 78 med 11.303 medlemmer.

Han og sekretær Britt Tønne Valstad åpnet samlingen med nytt fra Pensjonistforbundets Landsmøte. Det ble avviklet i månedskiftet mai – juni, etter fem år siden sist p.g.a. Covid-19. Flaggsak etter Landsmøtet er Verdig alderdom. For Trøndelag er satsingsområder Verdig alderdom og Verving.

Gruppearbeidet på møtet var grundig planlagt. Alle gruppene måtte svare på første spørsmål. Og på spørsmålet om hva som er viktigst framover for Pensjonistforbundet, svarte altså en av gruppene først økonomi.

- Vi vil ha tilbake forhandlingsretten, og vi må ha en økning i pensjonene som er snittet av lønns- og prisvekst, sa gruppa. Og vi må ha kronetillegg. Ellers vil forskjellene bare øke.

Og verdighet må på agendaen. De fleste av oss eldre er friske. Vi betaler skatt, moms og kommunale avgifter som alle andre. Å bli omtalt som en bølge som kommer skyllende over landet og ødelegger økonomien, det er ikke sant. Eldre har kunnskap og erfaring, og de er en naturlig del av samfunnet.

Den digitale utviklingen går framover i full fart. Å følge med krever mye. Nå er det umulig å bruke penger enkelte steder. Dette er direkte ulovlig. Digitale tjenester i bank og den nye og meget omtalte Helseplattformen er eksempler på områder som kan være vanskelig å beherske for eldre. Her må det mye opplæring til samtidig som mennesket bak tjenestene ikke kan forsvinne helt.

De fleste arbeidsgruppene hadde fokus på verving. En organisasjon som Pensjonistforbundet har en naturlig avgang i den eldre delen av medlemmene. Nye medlemmer må rekrutteres. Ofte synes folk at de er for unge til å være medlemmer. Like ens er det mange som vegrer seg for å ta på seg tillitsverv. Vi må jobbe for å få fram hvor viktig arbeidet i Pensjonistforbundet er, og også at vi er sterkere om vi er mange.

Møtet hadde ellers innslag om organisasjonsutvikling. Her hadde Egil Hestnes et interessant innlegg. Og Berit Kapelrud orienterte om Helseutvalget som er et rådgivende organ for Fylkesstyret. Underveis i møtet ble det kunstnerisk innslag ved Arve Hage Grytbakk. Han spilte og sang kjente melodier fra både Rotmo, Tysland og Prøysen. Som ekstranummer ble «Liten fuggel» fra Vamp godt mottatt.

Maten sørget Bårdshaug Herregård for med nydelig lunsj og ellers kaffe med noe attåt gjennom hele møtedagen.

Dette var den tredje av i alt seks regionale samlinger med medlemmer fra pensjonistforeninger i Trøndelag, fra Bindal i nord til Rindal i sør.

10.09.2023
Helene M. Nergård,
1. vara til Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Trøndelag

Powered by Labrador CMS