Rindal pensjonistlag

Rindal seniordans hadde oppvisning.

Åpen dag med dans og historie

Torsdag arrangerte Rindal pensjonistlag åpen dag, som en del av Kulturvøkku-programmet. Denne gangen var det 1800-tallshistorie og seniordans som sto på programmet.

Publisert Sist oppdatert

Det var stort oppmøte på arrangementet, og leder i pensjonistlager Helene Marie Nergård ønsket alle velkommen. Det er alltid et tema på åpen dag, og denne gangen var det Tor Ålbu som fortalte om sitt prosjekt og sine oppdagelser fra Rindal og Sunndal på 1800-tallet. Rindal seniordans var også med for å ha en liten oppvisning.

Helene Marie Nergård ønsket velkommen til fullt hus på eldresenteret.

Kartla livshendelser

Tor Ålbu fortalte om sin forskning på en spesiell årgang midt på 1800-tallet. Bakgrunnen for dette prosjektet er at han driver en del med slektsforskning, og han har blant annet skrevet bok om utvandringa til Amerika fra Rindal. Han har brukt mye tid på å skrive av tekst fra gamle kirkebøker. Samtidig legger han navna inn i en database i dataprogrammet Legacy.

På samme tid som han holdt på å skrive av kirkebøker fra 1849 i Sunndal oppdaga han at svært mange sunndalinger flytta ut av kommunen på den tida. Det var få sunndalinger som ble bofaste på fødestedet hele livet. Han fikk derfor en ide om å følge hver enkelt person av de som var døpt i Sunndal i 1849 gjennom livet, kartlegge livshendelser og se hvor de endte opp. Dette gjorde han gjennom kirkebøker, folketellinger og andre kilder. Senere gjorde han det samme med den samme årgangen i Rindal, det vil si alle som var døpt i Rindalskirka det året, for å se på forskjeller og likheter.

Det var 103 personer som ble døpt i Sunndal i 1849. Fem av disse har han ikke funnet igjen senere, så han vet ikke hvor de endte opp. De kan ha reist til Amerika. Men resten har han funnet flere spor etter. I Rindal var det 58 personer som var døpt det året, og der har han klart å spore alle videre i livet.

Det var stor barnedødelighet på den tida. Av de 103 i Sunndal døde åtte før de fylte to år, og 16 var døde før de fylte 17, jfr. folketellinga i 1865.

Ti av sunndalingene hadde flytta ut av kommunen før de var 17, og mange flere flytta ut i voksen alder for å få seg jobb. Få av dem havna i nabokommunene, de fleste flytta lenger, blant annet til Trondheim, til Kristiansund og opp til Nord-Norge.

Tor Ålbu har forsket på lokal historie på 1800-tallet.

Mange emigrerte

I 1870-åra starta emigreringa til Amerika, og minimum 23 personer fra 1849-årgangen i Sunndal emigrerte. Fra samme årgang i Rindal emigrerte 9 personer.

I 1849-årgangen i Rindal var det betydelig færre som flytta ut av kommunen, enn det var i Sunndal. Blant de som flytta fra Rindal var det også flere som ikke reiste lenger enn til nabokommunene.

Det var mange i Rindal på den tida som måtte nøye seg med en husmannsplass. Men det kan virke som det var større fattigdommen blant småkårsfolk i Sunndal enn i Rindal, og at husmenn hadde det bedre i Rindal, avslutta Tor Ålbu.

Oppvisning i seniordans

Det ble servert mat og kaffe, som alltid på åpen dag. Etter pausen ble det demonstrert seniordans, og de i publikum som ville prøve seg fikk bli med på et par danser.

Video: Ole Trygve Foseide

---

Powered by Labrador CMS