Rindal pensjonistlag arrangerte Åpen dag

Interessant innhold og godt oppmøte på åpen dag. F.v. Helene Marie Nergård (Rindal pensjonistlag), Elen Sandvik (ergoterapeut), Ole Trygve Foseide (teknologiambassadør i Rindal), Åge Jonli (ambulerende vaktmester), Rolf Arne Berg (teknologiambassadør i Surnadal) og Arild Pedersen (Pensjonistforbundet Trøndelag).

Det finnes teknologi som letter de fleste behov

Mandag inviterte Rindal pensjonistlag til Åpen dag med velferdsteknologi som tema. Dette blir stadig mer aktuelt, og det finnes et økende spekter av muligheter og hjelpemidler. Nå har Pensjonistforbundet kurset opp og utnevnt teknologiambassadører rundt om i landet, også i Rindal og i Surnadal.

Publisert Sist oppdatert

Det var fullt hus på Eldresenteret da pensjonistlaget inviterte til Åpen dag mandag. Denne gangen hadde de fått besøk av Arild Pedersen fra pensjonistforbundet Trøndelag. Han har jobba med IKT i sin arbeidskarriere, og som pensjonist er han engasjert i frivillig arbeid i Pensjonistforbundet innenfor samme felt.

Han fortalte om hva velferdsteknologi er, og hvorfor vi trenger det. Det er et stort spekter av hjelpemidler som man kan ta i bruk i hverdagen, alt fra komfyrvakt, rullator og robotstøvsuger til diverse avanserte sensorløsninger.

Mange fordeler med trygghetsskapende teknologi

Pedersen påpekte at mens en stadig en større del av befolkningen trenger trenger hjelp med ett eller annet, så blir det stadig færre som kan hjelpe. Det er allerede stor mangel på sykepleiere i Norge, og det er ingen grunn til å tro at det problemet blir mindre i åra som kommer. Derfor må folk i større grad klare seg sjøl. Da er det viktig å kunne ta i bruk ulike teknologiske løsninger.

Pedersen fortalte om digital trygghetsskapende teknologi, som for eksempel fallalarm og trygghetsalarmer med GPS.

Det har også kommet velferdsteknologi som kan stimulere aktivitet og sosialt samvær, ikke minst for demente. Det finnes blant annet løsninger der man kan sykle på ergometersykkel samtidig som man har en skjerm foran seg med film fra utvalgte steder. Da får man inntrykk av å sykle rundt og se seg om utendørs.

Pedersen demonstrerte også en såkalt Komp, en dataskjerm/-maskin med bare en av/på-knapp. Den er beregnet på folk som ikke behersker digitale løsninger i det hele tatt, forklarte han. Skjermen viser hele tiden dato og tid, og det er raskt og enkelt å legge inn bilder, for eksempel fra en mobiltelefon. Bildene rullerer på skjermen. Det er også enkelt å ringe til Komp-skjermen. Han demonstrerte at han kunne gå ut og prate og filme omgivelsene, slik at tilhørerne på eldresenteret fikk "bli med" på turen. En Komp-skjerm er et godt gavetips til eldre som ikke kommer seg så mye ut lenger, ble det sagt.

Både i institusjoner og hjemme tas det i bruk digitalt tilsyn i økende grad. Søvnmonitor er et eksempel på dette. En slik løsning har vist seg å ha mange fordeler, fortalte Pedersen. Når det ikke blir nødvendig å ha like mange tilsyn om natta så får brukeren bedre søvn, og også økt verdighet. I tillegg har det vist seg å gi økt livskvalitet for pårørende, ved at de bekymrer seg mindre. Det medfører selvsagt også en bedre arbeidshverdag for de som jobber med dette, påpekte han.

Digital hjemmeoppfølging er også på frammarsj, blant annet for hjertepasienter og folk med KOLS. Man kan ta tester og kontrollere tilstanden sin selv, og tilkalle hjelp dersom det trengs.

Fullt hus på Eldresenteret.

– Vær nysgjerrig!

Elen Sandvik og Åge Jonli jobber med velferdsteknologi i Rindal kommune. De fortalte at velferdsteknologiske hjelpemidler som kommunen tar i bruk skal kobles opp mot Helseplattformen når den kommer i gang.

De informerte om mange ulike hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for de fleste. Et eksempel på det er en alarmknapp som man kan feste på håndleddet, som også har innebygget fallsensor. Da går alarmen med en gang om man faller. Det kommer stadig nye løsninger, og det blir spennende å se utviklingen framover, syntes de.

Åge Jonli anbefalte tilhørerne om å være nysgjerrige, og å sette seg inn i nye løsninger.

– Det finnes, og det vil komme, teknologi som letter de fleste behov. Og alt du gjør er bedre enn ingenting, sa han.

Mange gode velferdsteknologiske løsninger ble vist fram og demonstrert. Til venstre i bildet en Komp-skjerm.

Nyutnevnte teknologiambassadører

Pensjonistforbundet har nylig kurset opp flere teknologiambassadører rundt om i landet. I Rindal er det Ole Trygve Foseide som har tatt kurset, og i Surnadal er det Rolf Arne Berg og Helge Røv.

Teknologiambassadørene skal jobbe med fremtidsrettet frivillig arbeid, som å snakke med eldre og lære de opp om velferdsteknologi, og representere brukerne opp mot utviklere og kommunen.

Rolf Arne Berg advarte likevel mot å gjøre seg alt for bekvem med ulike hjelpemidler. Det er også viktig å holde seg i aktivitet, og gjøre mest mulig av det man kan klare selv, påpekte han.

Pensjonistlagets leder Helene Marie Nergård oppfordret alle til å bli med på datakurs, som blir arrangert på Frivilligsentralen hver mandag. Dit kan alle komme, også om man ikke kan noe og data fra før.

– Og de som ikke har begynt å sette seg inn i dette må bare begynne, for det går ikke over, slo hun fast.

Fire elever og en lærer fra Vg2 Helsearbeiderfag ved Surnadal vgs. hadde også møtt opp for å lære mer om velferdsteknologi. Sara Moen, Thea Bøe, Ingeborg Myrvang (lærer), Emma Bolme Vuttudal og Tommy Grøtan Øye.
Powered by Labrador CMS