Rindal pensjonistlag:

En gruppe pensjonister som har stilt seg opp til fotografering.

Rindal pensjonistlag inviterer til Åpen dag på Eldresenteret torsdag den 7. september kl. 11.00.

Tema: Velferdsteknologi heime og i institusjon

Åge Jonli, Grete Ranes Heggem, Ingrid Solvik og Ole T. Foseide orienterer om utvikling og forskjellige hjelpemidler:

trygghetsalarm, brannsikring/komfyrvakt, medisindispenser, digitalt tilsyn m.m.

Datakurs, KOMP-maskiner

Helseplattformen

og

Åse Jødal fra Meldal underholder med

Torader og Prøysen

Servering kr 100,-

Velkommen!

Powered by Labrador CMS