ANNONSE:

Rindal pensjonistlag

Bli medlem i Rindal pensjonistlag

Nå har vi passert en million pensjonister i Norge. På vegne av oss 250.000 eldre som er organisert i Pensjonistforbundet, er det fremmet krav til statsbudsjettet for 2023. Kravet om forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden fremmes på nytt.

De konkrete kravene er:

1. Økt minstepensjon

En opptrappingsplan må lages med mål å overstige fattigdomsgrensen etter EU-definisjonen, (EU60). Den anslås til 259 280 kroner for enslige og 194 535 kroner for samboende i 2023. I Norge ligger minste pensjonsnivå per 1. juli 2021 på 224 878 kroner for enslige og på 167 125 kroner for samboende med lav sats.

2. Tannhelse

Prioritering av billigere tannhelsetjenester for utsatte grupper, med sikte på at tannhelse blir en del av egenandelsordningen fra 2025.

3. Kommuneøkonomien

En vesentlig styrking av kommuneøkonomien i statsbudsjettet for 2023.

4. Ensomhet blant eldre

Tiltak som ble iverksatt i forbindelse med pandemien var treffsikre og hadde god effekt. Lignende tiltak bør videreføres.

5. Digital opplæring

Midler til digital opplæring av eldre må økes og bli en årlig post i statsbudsjettet.

Vi i Rindal pensjonistlag ønsker flere medlemmer. Med flere medlemmer blir vi sterkere for å påvirke utviklingen framover.

Meld deg til kasserer Oddvin Meland. Han ordner medlemskap. Det koster 470 kroner i 2022.

Hilsen styret i Rindal pensjonistlag

Powered by Labrador CMS