16 kvinner og menn, godt voksne. Noen sitter på stoler, noen står bak. De tre frenste holder hver sin spaserstokk.
Fortan f.v. Maria Røen, Emilie Møkkelgård og Inger Nerland. 2. rekke f.v. Ingeborg Evjen, Karin Bjørnstad, Solveig Romundstad Bakk, Ragnhild Stavne Bolme og Mary Lilleløkken. Bak f.v. Banksjef Magne Bjørnstad, Ann Ingeborg Grimsmo, Ole Trygve Foseide, Kjell Stenbro, Edvin Grytbakk, John Bolme, Olav Bolme og Kristin Langli fra Rindal Sparebank.

Boklansering og stavutdeling på Bankens dag

Publisert Sist oppdatert

En gang i måneden har Rindal pensjonistlag Åpen dag på Rindal eldresenter. Og en gang i året er det Bankens dag. Da er det Rindal Sparebank som tar regien. At banken denne dagen har delt ut spaserstokker til årets 80-åringer har vært en mangeårig tradisjon. I tillegg spanderer banken snitter og bløtkake. Årets bankdag er nettopp avsluttet med stort oppmøte.

Boklansering

En mann med mørkeblondt hår og briller som holder ei bok foran seg.
Jon Solem med den nye 150-års jubileumsboka

I år ble Bankens dag spesiell. Rindal Sparebank fyller i år 150 år, og gir i den anledning ut en 150-års jubileumsbok. Boka er ført i penn av Jon Solem, som nå ei tid har har vært delvis frikjøpt fra sin stilling som lærer ved Surnadal videregående skole for å fullføre denne boka.

Solem var til stede på dagens arrangement og gjennomgikk i korte trekk bankens 150-årige historie. Det hele starta med det som var bygdas kornmagasin i stabburet som i dag står i Utigard Aune. Buret inneholdt bygdas såkornlager. Stabburet var lukket med tre lås, der tre av bygdas mest betrodde menn hadde hver sin nøkkel, og alle tre måtte være til stede når døra til kornlageret skulle åpnes. Buret og innholdet ble seinere solgt på auksjon, og inntektene fra kjøpet ble brukt som grunnkapital til å starte bank. Rindal Sparebank ble starta opp i 1873 og holdt hus i kaven i Aunet med Lasse Aune som kasserer, ei stilling han hadde til 1899.

Her i kaven i Aunet var Rindal Sparebanks første lokaler
Gammelt svart/hvitt portrettbilde av en mann med skjegg
Lasse Aune

Første innskudd i banken var da ungkarl Even Larsen Bjørnås satte inn 50 speciedaler, et beløp som etter den tids verdi var 200 kr, og i dag utgjør rundt 13. 700 kr. Dette beløpet ble utlånt samme dag til Even Larsen Bjørnstad. Etter Lasse Aune tok Einar Einarsen over som bankkasserer, og etter han Nils Stavne, Mikkel Bakken, John Grønli og Magne Ranheim. Etter den tid gikk tittelen over til å bli banksjef, og den første banksjefen i Rindal Sparebank var Kolbjørn Ålbu.

Fra Aune ble banken flytta til Breidablikk på Rindalsgjeret, der den holdt hus til banken bygde egne lokaler, i dag kjent som det gamle kommunehuset i 1914. I 1988 kunne banken flytte inn i nybygde lokaler, som seinere har blitt både påbygd og oppgradert.

To menn foran et lerret som viser prosjektorbilde av et stor gammelt toetasjers hus.
Forfatter Jon Solem og banksjef Magne Bjørnstad presenterer den nye jubileumsboka.

Sett bort fra noen vanskelige år i 1920- og 30 åra, under og like etter 2. verdenskrig har banken hatt stor framgang på alle vis. Antall ansatte har økt fra en til to mann i starten til dagens 15 ansatte. Banken har også i dag filial på Ranheim med 3 ansatte. Det er også verdt å merke seg at banken i dag har flere kvinner enn menn ansatt. Banken har 5300 kunder spredt over hele landet og 60 % av kundene er utenbygds. I 2022 hadde Rindal Sparebank et resultat på 28,5 millioner.

Omslaget på jubileiumsboka til Rindal Sparebank '150 år i bygdas og kundens tjeneste'

Alt dette og mye mer kan du lese om i bankens 150-årsberetning -et solid arbeid av Jon Solem, ei fin bok med mange bilder og ikke minst stor skrift. Boka deles ut gratis, blir lagt ut til utdeling på forskjellige arrangement, og stikker du innom banken får du helt sikkert et eksemplar.

Spaserstokk til 80-åringene

Alle bygdas 80-åringer var invitert for å få utdelt spaserstokker, med pigg, -godt å ha i disse dager.

16 kvinner og menn, godt voksne. Noen sitter på stoler, noen står bak. De tre frenste holder hver sin spaserstokk.

På bildet ser du i første rekke: Maria Røen, Emilie Møkkelgård og Inger Nerland

2. rekke: Ingeborg Evjen, Karin Bjørnstad, Solveig Romundstad Bakk, Ragnhild Stavne Bolme og Mary Lilleløkken.

Bak: Banksjef Magne Bjørnstad, Ann Ingeborg Grimsmo, Ole Trygve Foseide, Kjell Stenbro, Edvin Grytbakk, John Bolme, Olav Bolme og Kristin Langli fra Rindal Sparebank.

Disse 80-åringene var ikke oppmøtt, og vi få stokkene sine ved en annen anledning: Torbjørn Amundsgård, Inge Elshaug, Magne Dalsegg, Idar Dalen, Inge Grøseth, Solveig Røen, Inge Møkkelgård og Edgar Landsem.

Det var leder i Rindal pensjonistlag, Helene Marie Nergård, som ønsket velkommen og avslutta dagens møte og rettet en stor takk til Rindal Sparebank for foredrag og storveies bevertning.

Powered by Labrador CMS