ANNONSE - Nytt fra Rindal pensjonistlag

Odd Arne Halaas

Odd Arne Halaas kommer til Rindal - Attanova

NB: Arrangementet er flyttet fra Eldresenteret til Attanova.

Vi er så heldige at vi får besøk av Odd Arne Halaas torsdag den 13. april kl. 18.00. Han kommer med programmet «Radiominner». Etterpå blir det ønsker fra salen. Halaas er kjent som «Artigkar med stort trekkspillhjerte». Han blander gode historier med trekkspillmusikk og sang.

Under Tradisjonshelga, med «Verdens minste festival» her i Rindal i februar, holdt han konsert i Torshall kalt «Radiominner og oppsmort». De som hørte han der, de forteller om en helt enestående og munter opplevelse.

Vi har invitert alle pensjonister i Rindal, fra 67 år og eldre, til arrangementet, med plakat i postkassen. Dersom noen i aldersgruppa ikke har fått invitasjon, så beklager vi det.

Vi har lagt arrangementet til Eldresenteret, men dersom svært mange melder seg på, blir hele programmet flyttet til Attanova. Påmelding er til Oddvin Meland, tlf.: 993 95 984, e-post: odd-mela@online.no, innen 5. april.

Veteran med 10 år i styret

Jostein Grytbakk har gått ut av styret i Rindal pensjonistlag. Det gjør han etter 10 år. Han har vært både nestleder og sekretær de siste årene. Han leverte alltid gode og fyldige referat. Han stilte alltid opp når styret ba om det. Han deltok på fylkesårsmøter, regionmøter og på kurs. Hans gode humør var med over alt.

Rindal pensjonistlag takker for en kjempeinnsats som tillitsvalgt for laget!

Jostein Grytbakk og Helene Marie Nergård
Powered by Labrador CMS