LESERINNLEGG:

Rindal pensjonistlag, arkivfoto.

Rindal inn i framtida - Lokal utviklingsplan

Publisert

Rindal kommune har i vår utviklet en lokal utviklingsplan. Den skal behandles i kommunestyret, først den 21. september og med sluttbehandling den 5. oktober.

Rindal pensjonistlag ble ikke invitert inn i prosessen for å utvikle planen. Vi i pensjonistlaget forstår jo det på en måte, for vi vet jo at vi er eldre og ikke representerer framtida. Folketallsprognosene viser at det blir flere eldre i Rindal i årene som kommer, ja det blir også flere gamle, mennesker over 80 år. I innledningen viser planen til Norman-utvalgets innstilling med formuleringer som at Distrikts-Norge blir et gamlehjem – riktignok et gamlehjem i naturskjønne omgivelser.

Tidligere har fokuset vært på å skape arbeidsplasser i distriktene. Vi i Rindal pensjonistlag mener at arbeidsplasser fortsatt er det viktigste for å få opp folketallet. Norman-utvalget mener at for å få unge til å flytte fra byene og prøve småskalalivet i bygdene, så blir bolysten viktigst, det er ikke jobbene det står på, men bolysten. Bygda bør ta vare på sine særegenheter. Kommunen, frivilligheten og næringslivet kan legge til rette. Og selvsagt skal ungdommen selv ha reell innflytelse.

Bolyst og frivillighet

Vi har en kommentar til frivilligheten, og her mener vi at pensjonistene gjør en kjempejobb i Rindal som nettopp påvirker bolysten.

Vi nevner som eksempel:

Området rundt Igltjønna. Der er det lagt ned en formidabel dugnadsinnsats for å omforme terrenget og få på plass skiløypetraseene. Pensjonister har stilt opp hver mandag og jobbet iherdig og sammenhengende gjennom flere år. Det er fremdeles full aktivitet på mandag formiddag.

Elvepromenaden er opparbeidet på dugnad av eldre personer. Her har vi et unikt område som gir naturopplevelse og fremmer god helse for ung og gammel.

Skimuseet har etter hvert blitt et attraktivt stoppested for busslast etter busslast med folk på tur. Denne perlen i sentrum av Rindal hadde ikke vært i så god stand om det ikke var for pensjonistene. De stiller opp hver tirsdag gjennom storparten av året. De holder uteområdet i orden, de snekrer, de baker, de driver forretning, - og inntektene går til museet.

Kirkegårdene mangler nok ressurser til klipping og vedlikehold. Her er det også flest pensjonister som stiller opp.

Besteforeldregenerasjonen gjør også en stor innsats i å støtte opp om barn og barnebarn. Vi henter og bringer, vi passer unger, vi serverer middag og har overnattingsgjester. Alt dette gjør vi med glede, men det må også være attraktivt å bo i nærheten av slike serviceinstitusjoner.

Vi mener at alt dette bidrar til økt bolyst. Rindal ville ha vært mye mindre attraktivt for unge mennesker uten den innsatsen som blir lagt ned av eldre innbyggere i kommunen.

Hei på hverandre. Snakk hverandre opp.

I råd fra ungdommenes eget distriktspanel er disse ordene brukt. Da nytter det ikke for Rindal å snakke ned bygda på grunn av at vi er mange eldre her. Ikke bruk ord som «gammelhjem på bygda». Vis heller til fordeler med å ha flere generasjoner boende i nærheten av hverandre. Ha fokus på at eldre kan være til god hjelp. Vi har et konkret forslag om barnepassordning. Det kan opprettes en ordning slik at eldre stiller opp som barnevakt for unge familier som ikke har nær slekt eller familie i Rindal. Da kan vi eldre passe unger når de er litt snørrete og ikke kan gå på skole eller i barnehage. Det fører til at pensjonister sparer samfunnet for mange sykefraværsdager. Bare ta kontakt med Rindal pensjonistlag, så skal vi arbeide for å få ei slik ordning til å fungere!

Rindal, 12. september 2022

Med hilsen
Styret i Rindal pensjonistlag
Helene M. Nergård, Jostein Grytbakk, Oddvin Meland, Anne-Lise Forsberg og Magne Løset

Powered by Labrador CMS