Medlem statkraft

Kontakter:

Statkraft:

Prosjektleder forberedende arbeider (vei, bru og strømforsyning)
Carl Martin Klæth Mob: 481 55 644


Prosjektleder hovedprosjekt
Jon Aarbak Mob: 908 86 110


HMS koordinator
Lise Hegvik Mob: 911 12 930


Byggeleder forberedende arbeider
Jostein Bruset Mob: 416 21 177


Folldalvegen Vatn

Maskinstasjon AS Mob: 922 01 895

Gråsjø bru

Christie & Oppsal AS Mob: 482 37 060

Nytt fra Statkraft:

Powered by Labrador CMS