Statkraft melder:

Logoen til statkraft

Tiltak i Surna

Statkraft vil i perioden 19-21.04.24 gjøre tiltak med uttak av slam i Surna. Tiltaket har utgangspunkt i anbefaling fra NORCE LFI og er i samarbeid med Surna elveierlag. Uttaket vil foregå ved fire lokasjoner, Skeishølen, Mogstadhølen, Bjorhølen og Sæterhølen.

Det vil forekomme noe blakket vann i forbindelse med graving og uttak, men sett i forhold til de naturlige prosesser med sediment dynamikk i vassdraget vil tiltaket ikke overgå dette.

Powered by Labrador CMS