Statkraft informerer:

Varsel om vannføringsendring Surna

Vannsituasjonen i Trollheimsreguleringen har nå passert kritisk minimumsnivå for å klare å opprettholde kravet til skjønnspålagt minstevannføring gjennom hele vinteren i Surna.

I kunngjøring av 21.12.22 ble det informert om at Statkraft ville forsøke å ligge så nær kravet på 15 m³/s vannføring som mulig frem til tilsig eller nedbør av betydning kommer. Grunnet pålagte damrehabiliteringer og tilhørende magasinrestriksjoner, samt at nedbør og tilsig fortsatt lar vente på seg, ser Statkraft seg nå nødt til å regulere driftsvannføring til under skjønnspålagt krav på 15m³/s.

Driftsvannføring kan bli regulert under 15m³/s og i perioder ned mot 10m³/s avhengig av tilsig og nedbør.

Tiltaket gjøres for å spare vatn, men likevel sikre relativt høy vannføring gjennom vinteren. Risikoen for å ytterliggere gå ned eller gå tom før vannsituasjonen endres, reduseres betydelig med tiltaket.

Statkraft beklager situasjonen og vil så raskt som mulig, avhengig av tilsig og nedbør, igjen oppfylle skjønnspålagt krav.

Det presiseres at kravet til minstevannføring i Surna har høyeste prioritet, og er overordnet produksjon ved Trollheim kraftverk.

Statkraft
Per Ivar Ingstad

Powered by Labrador CMS