Statkraft melder:

Informasjon om damprosjektet i Folldalen

Det vil fra søndag formiddag bli sluppet vann i Folla for å opprettholde minstevannføring i Surna. Dette på grunn av at det er for lite vann i Follsjøen til at minstevannføringen kan kjøres gjennom Trollheim kraftverk.

Follsjøen blir tømt helt for å få gjort plastringsjobben på oppstrøms side av dammen. Det vil da bli sluppet vann fra Follsjø og ned Folla helt frem til midt i desember.

Bekkinntakene på Rinna-overføringen er stengt og alt vannet går i sine opprinnelige bekker/elver, det gjelder Rinna, Litle Bulu og Stor Bulu. Det er i forbindelse med stengingen av bekkinntakene åpnet tappeventil i Bjønnalia. Det fører til at tunnelen er tømt og alt lekkasjevann i fra bekkinntakene vil renne ut i Bjønnalia.

I Folldalen vil anleggsarbeidene pågå både på Gråsjø og Follsjø. Det vil være steintransport fra Gråsjø til Follsjø som gjør at trafikkreguleringen blir opprettholdt.

Det er ledebil-avgang i fra Follsjø hver partallstime, 0800-1000-1200- frem til 2000.

Det er ledebil-avgang i fra Gråsjø hver oddetalstime, 0700-0900-1100- frem til 1900.

Mellom klokken 2000 og 0600 er det fri kjøring.

Det blir oppstart med nattskiftarbeid i steinbruddet og det kan også bli nattskiftarbeid nede i Follsjø-magasinet, med uttak av masser ved dammen og kjøring nede i magasinet til det gamle steinbruddet.

Powered by Labrador CMS