Statkraft melder:

Logoen til statkraft

Trafikkavvikling og arbeider Folldalen

Det pågår nå arbeid både på Follsjødammen og Gråsjødammen. Det er avgraving av gamle masser og legging av ny tettekjerne som pågår på begge dammene. Deretter vil det være legging av kronestein på begge dammene, som vil pågå resten av sesongen.

Folldalsveien:

Det blir en del transport i fra Follsjø til gammelt brudd ved Follsjø, og noe transport fra Gråsjø til Follsjø. Da vil det bli regulering av trafikken.

Ved bommen på Follsjø og Gråsjø vil det bli en plakat med et telefonnummer som en ringer når en kommer til bommen, og så blir det informert om trafikken og en får da kjøre (kan bli ca. 15 min. å vente).

Ut over sommeren kan det også bli transport mellom Follsjø og Gråsjø, og det blir mest trolig på samme måte, med et telefon nummer å ringe.

Transporten opp fra Kvammen er avsluttet, og trafikken opp til Follsjø går som normalt.

Follsjødammen:

Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været eventuell lenger): seksjonsvis avgraving damtoppen og oppbygging damkjerne. Mulighet for å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Uke 21-39 / 20.05-28.09 (avhengig av været eventuell lenger): seksjonsvis plastring av kronevern. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Når en vil gå over dammen mens arbeidene pågår ønsker vi at det blir ringt et telefonnummer, og en sier fra om at en vil gå over dammen. Dette er for at vi kan informere sjåførene av maskinene at nå kommer det personer til fots, og de må ta hensyn til det.

Den som går over dammen må få øyekontakt med sjåførene før de går forbi maskinen. Dette for å være sikker på at maskinføreren har sett dere, og det er trygt å passere maskinen.

Informasjon om telefonnummer blir ved bommen på Follsjø og ved parkeringen på Follsjø.

Det vil bli en bil parkert på vest siden av Follsjødammen, som kan benyttes til transport fra dammen og inn i Soliråa etter at det blir bar vei. Nøkkelen til den bilen vil ligge i en nøkkelboks, og koden får en når en ringer et telefonnummer som står på et ark i bilen. Det er ikke mulig å kjøre bil på vestsiden enda pga. snø.

Gråsjø:

Det vil være en del transport på Gråsjø, mellom steinbrudd og til østsiden av dammen.

Powered by Labrador CMS