Statkraft melder:

Logoen til statkraft

Støvbinding på Folldalsvegen

I løpet av denne uken vil det bli påført et støvbindende produkt (Dustex) på veien i fra Kvammen og til Gråsjø.

Det vil bli påført fuktig vei.

Dersom en kjører på veien rett etter at stoffet er påført vil en få noe av dette på bilen, dette vaskes bort med vann og såpe når det er ferskt men behøver sterkere middel dersom det tørker på bilen.

Dette er det samme som har blitt påført i fra Kvammen og opp til Follsjø de siste to sesongene.

Dustex støvbinding

Dustex er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Dustex binder grusen, reduserer støvplagene og styrker toppdekket på veien.

Hva er Dustex? 

Dustex er et grusbehandlingsmiddel basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Lignin binder trefibrene i grantrær sammen. I tillegg til å redusere støvplager, øker Dustex trafikksikkerheten – samtidig som toppdekket på veien styrkes.

Hvorfor er det viktig med støvbinding? 

Med jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år, får du en solid vei med et stabilt dekke – også i dybden. Grusveien vil kreve mindre vedlikehold og gi en bedre veiøkonomi.

  • Veiens bæreevne forsterkes
  • Problemer med telehiv reduseres til et minimum
  • Mindre grustap
  • Mindre etterhøvling

Hvor brukes Dustex? 

Vi har støvbindingsavtaler med både hyttesameier, allmenninger og kommuner. En rekke kommuner har valgt å frese opp dårlig asfalterte veier og erstatte disse med gode grusveier ved å benytte Dustex. Vi har avtale med flere kommuner der vi legger Dustex årlig, fordi jevn tilførsel reduserer forbruket betraktelig.

Dustex er også spesielt godt egnet for støvbegrensning under anleggsperioder.

Gir varig resultat

 Resultatet ved jevn bruk av Dustex, er varige veier med en høyere standard. I tillegg er det en miljøvennlig løsning, fordi behandlede veier gir mindre belastning på naturen.

Powered by Labrador CMS