Statkraft informerer:

Logoen til statkraft

Tilbake til normale slipp i alle regulerte vassdrag fra 1. juli

Endring i vannføringer for Folla-Vindøla reguleringen meddelt 09.06.23 vil fra 01.07.23 være tilbake til normale slipp i alle regulerte vassdrag.

  • Luker i Follsjø dam holdes stengt og det vil ikke slippes vann til Folla/Surna.
  • Det vil ikke slippes vann fra bekkeinntak i Vindøldalen til Vindøla.
  • Slipp fra Rinna og Bulu vil reguleres mot kravet til minstevannsføring.

Det vil fortsatt slippes vann fra Gråsjø til Follsjø fra tappeluke i Gråsjø dam.

Powered by Labrador CMS