Statkraft melder:

Logoen til statkraft

Informasjon om trafikken i Folldalen i påska og etter påske

Parkering Follsjø:

I påska vil det bli parkering på østsiden av Follsjø dammen (Rindalsida).

Det vil være mulig å parkere på alle plasser , både på mellomlager området og ved teltene.

Follsjødammen:

Uke 14-15 / 02.04-13.04:
Forberedende arbeider på damtoppen. Mulig å kjøre over damtoppen.

Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været eventuell lenger):
Seksjonsvis avgraving damtoppen og oppbygging damkjerne. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Uke 21-39 / 20.05-28.09 (avhengig av været eventuell lenger):
Seksjonsvis plastring av kronevern. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Det vil bli en bil parkert på vest siden av Follsjø-dammen som kan benyttes til transport fra dammen og inn i Soliråa etter at det blir bar vei.

Parkering Gråsjø:

Parkering ved kraftstasjonen i påska. Det anbefales ikke å kjøre opp til fjellstua, for veien opp i fra kraftstasjonen vil ikke bli strødd og brøytet i påska, og det er ikke plass til mange biler der oppe.

Når påska er ferdig vil det bli brøytet opp ved fjellstua. Det vil være mulig å parkere oppe ved båtutsettet.

Folldalsvegen:

Etter påske vil det bli en del transport fra fylkesvegen og opp til Follsjø og Gråsjø.

Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været eventuell lenger):
Lastebiltransport med morene fra morenetaket til Follsjø og Gråsjø dam.

ANNONSE:

Informasjonsmøte om arbeidene i 2024, med fokus på Follsjø-dammen, vil bli avholdt oppe på østsiden av Follsjø dam den 3. april kl. 1800. Alle som er interesserte er velkomne.

Powered by Labrador CMS