Statkraft informerer:

Regulering for minste­vannføring i Surna

For å være sikker på å kunne overholde kravet til minstevannføring i Surna, vil Statkraft ikke regulere vannstanden i Follsjø i perioden 15.09-31.12.22.

Minstevannføring til Surna vil bli regulert fra Gråsjø og gå kontinuerlig gjennom Follsjømagasinet. Den opprinnelige elva vil gå helt fram til tappeluka og bare naturlige kulper vil stå igjen i Follsjø.

Folla og Surna kan oppleves misfarget og brun frem til vannføringer er stabile.

Powered by Labrador CMS