Statkraft: informasjon om vannføring i Surna

Vannmålestasjon i Surna elv ved Skjærmo hvor krav til vannføring måles, opplever et avvik etter hendelser i elva siste året. Flomsituasjonen med uværet Gyda i januar og slamhendelsen i forbindelse med nedtapping av Follsjø i september har ført til at elveprofilen ved målestasjonen er endret og gir et avvik på målt og reel vannføring ved Skjærmo. Uavhengige målinger viser at Skjærmo målestasjon nå måler og viser minst 3 m³/s for lite i forhold til virkelig vannføring.

Vannsituasjonen i Trollheimsreguleringen nærmer seg nå et kritisk minimumsnivå for å klare å opprettholde kravet til minstevannføring gjennom hele vinteren. Statkraft vil derfor forsøke å ligge så nær kravet på 15 m³/s vannføring som mulig frem til vi får tilsig eller nedbør av betydning.

Visning av målingen ved Skjærmo kan derfor gå ned mot 12 m³/s i perioder frem til vannmålestasjonen er kalibrert etter ny oppmålt profil eller at vannsituasjonen endres vesentlig.

Statkraft beklager at målestasjonen ved Skjærmo har avvik, men det presiseres at kravet til minstevannføring overholdes, måles og logges kontinuerlig i Trollheim kraftverk.

Statkraft
Per Ivar Ingstad

Powered by Labrador CMS