Statkraft melder:

Informasjon i forbindelse med oppfylling av Follsjø

Nå er arbeidene med plastring på oppstrøms side av Follsjø dammen kommet så langt at det er klart for å fylle opp med vann i igjen.

Oppfyllingen vil starte medio uke 48 og gå over noen dager.

Selv om det blir fylling av vann i Follsjø må det tappes vann i Folla i perioden for å opprettholde minstevannføringen i Surna. I denne perioden kan vannføring oppleves brun og misfarget.

Det vil bli tappet vann i fra Follsjø og ned i Folla frem til Trollheim kraftverk er klart til å starte å produsere strøm.

Oppstart av Trollheim kraftverk er planlagt i uke 50.

Powered by Labrador CMS