Statkraft informerer:

Logoen til statkraft

Endringer i vassføring og vannstander i Folla - Vindøla reguleringen

Det vil fra fredag 9. juni 2023 slippes vann fra flere steder i reguleringen.

  • Slipp av vann fra luker i Follsjø dam og til Folla/ Surna.
  • Slipp av vann fra luke i Gråsjø dam til Follsjøen.
  • Slipp av vann fra bekkeinntak i Vindøldalen til Vindøla.
  • Rinna og Bulu slippes naturlig i sine elveleier til Surna.

Det er pågående arbeider med rehabilitering av Follsjø og Gråsjø dam og redusert magasinkapasitet som krever slipp av vann i de naturlige elveleier.

Det bes om aktsomhet ved ferdsel i og langs elveleier.

Powered by Labrador CMS