Statkraft informerer:

Minste­vannføring tilbake i normalsituasjon

Tiltak for sparing av vann i Trollheimsreguleringen meddelt i infoskriv av 05.01 23 for å sikre minstevannføring i Surna har hatt god effekt og vi er nå tilbake i normalsituasjon.

Fra 05.01.23 og frem til nå har Statkraft regulert Surna ned mot 10m³/s i perioder for å sikre nok og stabil vannføring frem til vårløsning. Mildværsperioder fra slutten av januar og fram til i dag har gjort at vannhusholdningen har økt og er nå kommet opp på et nivå hvor skjønnspålagt krav på 15m³/s i Surna målt ved Skjærmo kan imøtekommes og er sikret frem til vårløsningen.

Statkraft vil fra 15.03.23 regulere Surna etter skjønnspålagt krav.

Powered by Labrador CMS