Statkraft melder:

Logoen til statkraft

Follsjø og Folldalsveien 

I uke 15 blir det noe lastebiltransport fra Gråsjø til Follsjø. Da vil det bli regulering av trafikken.

Ved bommen på Follsjø og Gråsjø vil det bli en plakat med et telefonnummer som en ringer når en kommer til bommen, og så blir det informert om trafikken og en får da kjøre. (Det kan bli ca. 15 min. å vente).

Ut over sommeren kan det også bli transport mellom Follsjø og Gråsjø. Det blir mest trolig på samme måte, med et telefonnummer å ringe.

Fra uke 16 og fremover en periode vil det bli transport fra Kvammen og opp til Follsjø eller Gråsjø. Det vil bli skiltet. Da blir det slik at en må vente på lastebil ved Kvammen, følge den oppover på tur opp, og vente på lastebil ved Follsjø eller Gråsjø og følge den på tur ned. Dette for å unngå situasjoner som kan medføre fare.
Dette vil bli skiltet.

Follsjø-dammen:

Uke 14-15 / 02.04-13.04: forberedende arbeider på damtoppen. Mulig å kjøre over damtoppen.
Uke 16-20 / 15.04-16.05 (avhengig av været eventuell lenger): seksjonsvis avgraving damtoppen og oppbygging damkjerne. Mulighet for å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.
Uke 21-39 / 20.05-28.09 (avhengig av været eventuell lenger): seksjonsvis plastring av kronevern. Mulighet å gå over damtoppen i samtale med byggeplassledelsen. Mulighet å kjøre over dammen (med traktor/ATV) på søndag.

Når en vil gå over dammen mens arbeidene pågår ønsker vi at det blir ringt et telefonnummer, og en sier fra om at en vil gå over dammen. Dette er for at vi kan informere sjåførene av maskinene om at nå kommer det personer til fots, og de må ta hensyn til det.

Den som går over dammen må få øyekontakt med sjåførene før de går forbi maskinen. Dette for å være sikker på at maskinføreren har sett dere, og at det er trygt å passere maskinen.

Informasjon om telefonnummer blir ved bommen på Follsjø og ved parkeringen på Follsjø.

Det vil bli en bil parkert på vestsiden av Follsjø-dammen, som kan benyttes til transport fra dammen og inn i Soliråa etter at det blir bar vei. Nøkkelen til den bilen vil ligge i en nøkkelboks, og koden får en når en ringer et telefonnummer som står på et ark i bilen.

Powered by Labrador CMS