Statkraft informerer: Fortsatt tiltak for sparing av vann

Målestasjon i Surna ved Skjærmo er nå kontrollmålt og kalibrert og godkjent som målepunkt for vannføring igjen. Det ble i infoskriv av 21.12.22 meldt at stasjonen hadde avvik i forhold til reel vannføring og krevde en ny innmåling. NVE godkjente ny innmåling 20.01.23 og Skjærmo viser nå riktig og reel vannføring i Surna.

Tiltaket for sparing av vann meddelt i infoskriv av 05.01.23 hvor vannføring kan gå ned mot 10m³/s målt ved Skjærmo gjelder fortsatt. De siste dagers mildvær og nedbør hjelper, men risikoen er fortsatt for stor med tanke på å gå tom for vann eller ytterligere gå ned med vannføringen.

Statkraft beklager situasjonen, men presiserer at krav til minstevannføring i Surna har høyeste prioritet og er overordnet produksjon i Trollheim kraftverk.

Statkraft
Per Ivar Ingstad

Powered by Labrador CMS