Damprosjektet i Folldalen:

Prosjektleder Jon Aarbakk ved foten av Gråsjø-dammen.
Prosjektleder Jon Aarbakk ved foten av Gråsjø-dammen.

– Det største rehabiliterings­prosjektet i Statkrafts historie

Publisert

Arbeidene med damrehabiliteringen av Follsjø og Gråsjø oppi Folldalen pågår stadig for fullt. På tampen av mai fikk Trollheimsporten være med prosjektleder Jon Aarbakk på befaring av de gigantiske proporsjonene som arbeidene i Folldalen har.

– Vi møter stadig krav til både fremdrift og kvalitet, i tillegg til budsjettoppnåelse, men mener at vi er i rute når en korrigerer for selv med en prisvekst på 25-30 % siden oppstart i 2020.

– Dammene her er såkalt klasse 4, som betyr at vi ikke selv kan kontrollere arbeidet vårt. Vi har derfor en ekstern kontrollør fra Sweco med oss. Det er i grunn bare positivt, for det blir en ekstra kvalitetskontroll for Statkraft også, sier Jon Aarbakk.

Aarbakk er Prosjektleder med stor P for damrehabiliteringen i Folldalen. Egentlig er han pensjonist, men med sin lange og gode erfaring ønsket Statkraft fortsatt å benytte ham som den ressursen han er. Det er ikke så mange proffer i faget damrehabilitering – på noen nivåer – men de som er det driver blant annet på i Folldalen nå.

Damplastring ved Follsjø. Dammene er såkalt damklasse 4.
Damplastring ved Follsjø. Dammene er såkalt damklasse 4.

Lokale krefter

Og selv om proporsjonene er gigantiske, har ikke Aarbakk og Statkraft mistet oversikten, hverken over miljø eller nærmiljø.

– Vi har en detaljplan for landskap og miljø som er godkjent av NVE, så vi har store mellomlagre med masser fra avdekking av terreng og vrak fra sprengning som vi har måttet flytte i forbindelse med arbeidene, og som skal tilbake på plass før vi er ferdige. Det ytre miljøet sammen med sikkerheten til allmenheten og arbeidere på anlegget er viktig for Statkraft.

Her pågår arbeidet med ny vengemur ved Gråsjø. I bakgrunnen kan ett av de massive mellomlagrene for masse skimtes.
Her pågår arbeidet med ny vengemur ved Gråsjø. I bakgrunnen kan ett av de massive mellomlagrene for masse skimtes.

– Og så er vi opptatte av å bruke lokale underentreprenører der det lar seg gjøre. Surnadal Transport har transportkontrakten med oss, og vi har 2-3 personer fra Rindal Maskin i gang hos oss det meste av hele tiden. Det skal naturligvis være konkurransedyktighet, men det blir mange lokale leverandører. Vi benytter oss også av et lokalt renholdsfirma.

For renhold trengs i brakke- og kontorriggen der det er overnattingsplasser til 50 stykker. Der holder folk fra både Statkraft og hovedentreprenør Skanska til stort sett hele året.

Damplastring

For tiden er det mest damplastring det går i der oppe, eller stabling av stein for å være fornærmende simpel.

Fullt så enkelt er det ikke. Damplastring, viser det seg, er omtrent en egen kunstform. I Folldalen har Statkraft seks personer som på skift og turnus bytter på jobben. Totalt trengs det kanskje to par hender for å telle personer på landsbasis med kompetanse på området.

Bilde tatt over steinbruddet ved Gråsjø. Her skjæres det stein etter behov (som er stort) for damplastrerne.
Bilde tatt over steinbruddet ved Gråsjø. Her skjæres det stein etter behov (som er stort) for damplastrerne.
Presisjonsnivået på damplastringen er helt enkelt imponerende.
Presisjonsnivået på damplastringen er helt enkelt imponerende.

– Det er stor yrkesstolthet og svært høy kompetanse hos alle våre ansatte slik jeg opplever det, og det inkluderer også arbeidet med damplastring. Det gjelder for steinskjæreren i steinbruddet og de som plastrer selve dammen. Det er krav til form, kvalitet og utforming av alle steiner som legges, så jeg må bare applaudere tålmodigheten deres, skryter Aarbakk.

Fremdriftsplanen til Statkraft tilsier at arbeidet med damplastringen skal ferdigstilles høsten 2024. Ifølge Aarbakk plastrer en gravemaskin rundt 300 kubikkmeter per dag, men når det fort er snakk om flere hundre tusen kubikk så skjønner man at det er et arbeid som både krever tid og tålmodighet.

– Vi blir ferdige med damsidene på Follsjø i år, og så blir Gråsjøen ferdig i løpet av vinteren. Toppen av dammene skal plastres fra vår til høst 2024

Opprydding

Deretter blir det en heftig oppryddingsjobb når rehabiliteringen av dammen er ferdig. Da skal alle massene som har blitt flyttet på og blitt mellomlagret flyttes tilbake på plass og i den rekkefølgen de opprinnelig lå i.

– Bare fra Gråsjø til Follsjø transporterer vi 250.000 kubikk med steinmasser, totalt for prosjektet snakker vi vel rundt 500.000 kubikk. Det finnes planer om enda større rehabiliteringsprosjekter på dammer, men hittil er dette det største prosjektet i Statkrafts historie, smiler Aarbakk.

Jon Aarbakk er Prosjektleder for damrehabiliteringen av Follsjø og Gråsjø.
Jon Aarbakk er Prosjektleder for damrehabiliteringen av Follsjø og Gråsjø.

Ferdigstilling av prosjektet er satt til oktober 2025, som betyr at det er snakk om nesten ett år med rydding. Som nevnt skal alt tilbake der Statkraft fant det, men det blir også oppgradering til glede for blant annet fjellturister som gjerne starter innmarsjene sine ved Gråsjø.

– Vi har ansvar for vedlikehold og brøyting av Folldalsveien i hele anleggsperioden. Når prosjektet avsluttes blir det en oppgradering av veien, og også en betydelig utvidelse av parkingsplassen til allmenheten ved Gråsjø.

Aarbakk inspiserer forlengelsen av vengemuren over steinbruddet.
Veistandarden kan være så som så en fuktig vårdag, men når Statkraft forlater Folldalen i 2025 blir det med en oppgradert vei.
Veistandarden kan være så som så en fuktig vårdag, men når Statkraft forlater Folldalen i 2025 blir det med en oppgradert vei.
Konstruksjon av nytt Lukehus ved Follsjø, med blant annet ny tappeluke.
Konstruksjon av nytt Lukehus ved Follsjø, med blant annet ny tappeluke.
Powered by Labrador CMS