Statkraft informerer:

Logoen til statkraft

Gangbru ved Svorka kraftverk periodevis stengt

Det skal gjennomføres vedlikeholdsarbeid på gangbrua som går over elva Bøvra ved Svorka Kraftverk.

Brua vil derfor bli stengt for allmenn ferdsel i en periode og områder på begge sider av brua vil bli gjerdet inn. Vi ber alle om å holde god avstand til anleggsområdet.

Forberedende arbeider starter mandag 22.08.23. Det er antatt at arbeidene vil være ferdige til 22.09.23.

Powered by Labrador CMS