ANNONSE:

Barnehageopptak og søknadsfrist i Surnadal for barnehageåret 2022-2023

Vi minner om at søknadsfristen for opptak i kommunale barnehagar i Surnadal for barnehageåret 2022-2023 er 15. februar.

Her er litt informasjon til deg som skal søkje om barnehageplass:

  • Du skal ikkje søkje for barn som allereie har plass, og ikkje skal endre plassen sin.
  • Det nye barnehageåret startar den 15. august 2022.
  • Søknadsskjema finn du her https://barnehage.visma.no/surnadal
  • Tildeling av plass skjer i høve reglane i barnehagelova, kommunen sine vedtekter og forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage.
  • Du vil få svar på søknaden din til hovudopptaket så snart som mogeleg etter at søknadsfristen er gått ut, og seinast innan medio mars.
  • Sjekk om du har fått opptaksbrev i Digipost, Altinn eller liknande.

Du kan få hjelp til utfylling av skjemaet på servicetorget i kommunen.

Velkommen som søkjar!

Powered by Labrador CMS