Rindal kirke.
Rindal kirke.

Gudstenester i Rindal og Surnadal

Laurdag 28.august

Stangvik kyrkje kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Todalen kyrkje kl. 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste.
Takkoffer til trusopplæringsarbeidet.

Søndag 29.august

Øvre Rindal kapell kl. 11:00
Gudstjeneste. Åsta Langli Hoel skal døypast.
Takkoffer til trosopplæringsarbeidet.

Åsskard kyrkje kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Ranes kyrkje kl. 12.45
Oppmøte til pilegrimsvandring, felles skyss til Østbødalen.

Vandringen tar ca 4-4,5 timer og avsluttes med gudsteneste i Ranes kyrkje ca. kl. 17.30-18.00. Kan du ikkje vere med på vandringa, er du likevel velkommen til gudsteneste.

Rindal kirke kl. 18:00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Takkoffer til trosopplæringsarbeidet.

Vel møtt!

Powered by Labrador CMS