Kommunestyremøte i Rindal:

Vil bygge 27 heldøgnsplasser

Kommunestyret i Rindal gjorde onsdag vedtak om hvor mange heldøgnsplasser som skal legges til grunn for bygging av nytt helsehus.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket innebærer at det legges til grunn 27 heldøgnsplasser i det videre arbeidet med forprosjektet for helsehus. Det planlegges for mulig videre utbygging til 34 plasser i et byggetrinn 2.

I følge statistikken er det ikke lystelige utsikter for befolkningsutvikling i Rindal i åra framover. Framskrivinga til SSB tilsier et folketall på 1535 innbyggere i kommunen i 2050. Men aldersgruppa 80+ er likevel økende de neste 30 åra.

– Vi må gjøre disse tallene til skamme, sa Magnar Dalsegg (H)

I debatten sa Hege Gåsvand (H) at hun er veldig bekymra for befolkningsutviklinga framover. Det blir færre folk som kan pleie den økende gruppa av de aller eldste. Rådmann Birgit Reisch svarte at dette er en av grunnene til at det er viktig å ta i bruk velferdsteknologi i større grad. Det vil gjøre det tryggere for folk bo hjemme.

Kommunestyret hadde en egen sak til orientering og drøfting i dette møtet: "Rindal inn i framtiden - forventninger og mål". Her drøftet politikerne bekymringene for befolkningsutviklinga, og hva som kan gjøres for å snu trenden. Innleggene kan sees på kommune-TV på Rindal kommune sin hjemmeside når det blir publisert om et par dager.

Powered by Labrador CMS