Stisykkeltur til Telstadfjellet med yngstemann.
Stisykkeltur til Telstadfjellet med yngstemann.

God morgen 8. juli

God morgen til alle som leser Trollheimsporten!

8. juli er en gammel merkedag, Seljumannamesse. Bakgrunnen for dette er St. Sunniva, Bergens skytshelgen. Hun kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftermål, og drev i land på Selje ca. 950. Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag i dag.

Dagen er også minnedag for Hadrian 3, en italiensk geistlig som var pave fra 884 til 885, senere helgen.

Alle tre namna kommer av anglosaksisk Sunngifu (sol-gave). Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad.

På denne datoen stod også to historiske slag. I 1709 stod slaget ved Poltava, der Peter I av Russland seiret over Karl XII av Sverige. Dette slaget markerte slutten på Sveriges tid som europeiske stormakt.

Sju år senere, i 1716, stod slaget i Dynekilen i Sverige. Der seiret Peter Wessel - "Tordenskjold" - over en svensk transportflåte.

8. juli 1940 ble Haakon 7s avslag på oppfordringen om å abdisere (kjent som "Kongens nei") sendt på radio fra Londonkringkastingen.

Gruk av Piet Hein:

O, byråkratistiske livsideal,
hvor allting er fastlagt og givet
og gjøres på telling, i takt, per signal
og livet er tatt av livet!
O, kunne vi vandre i snor og på spor
i all våres gjøren og laden
- så kunne vi rutsje som fisk ad en slisk
like fra vuggen til graven!

Kilder: Wikipedia, SNL.

Emneknaggen #trollheimsporten på Instagram har nå over 24 000 bilder! Bruk den du også, så kan bildene dine havne i Trollheimsportens faste God Morgen-spalte! Du kan også sende oss bilder på e-post: [email protected]