Pressemelding:

F.v. Bent Høie, Bjørn Guldvog, Erna Solberg og Camilla Stoltenberg.
F.v. Bent Høie, Bjørn Guldvog, Erna Solberg og Camilla Stoltenberg.

Blir stående på trinn tre

Det melder regjeringen på en pressekonferanse og i en pressemelding torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

– Pandemien i Norge er økende på grunn av deltaviruset og mer kontakt mellom folk etter sommerferien. Vi ønsker en normal skole- og studiehverdag for barn og unge, og anbefalte kommunene å starte på grønt nivå. Skolestarten har vært krevende flere steder i landet, både for elever, lærere og kommunene. Kommunene må få tid til å få bedre kontroll på situasjonen. Derfor blir vi stående på trinn tre, sier statsminister Erna Solberg.

Kontroll på smitten

Regjeringen ønsker fortsatt å holde kontroll på smittespredningen inntil flere er fullvaksinerte. Strategien er fremdeles at lokale utbrudd skal håndteres med lokale tiltak. Nye nasjonale tiltak nå vil ikke være riktig for dem som bor på steder med lite eller ingen smitte

– Vi har sett i pandemien at kommunene er flinke til å ta kontroll på lokale utbrudd. Vi har tillit til at kommunene gjør gode vurderinger også fremover. Jeg ønsker nå å oppfordre kommunene med mye smitte til å vurdere om gult nivå i skoler er bedre enn grønt. Det kan i noen tilfeller føre til at barna faktisk får være mer på skolen. Jeg har tillit til at kommunene, i samråd med FHI og Helsedirektoratet, tar treffsikre og kloke beslutninger, sier statsministeren.

Flere steder i landet er det skoler som er hardt rammet av smitte. Smitten øker særlig i yngre aldersgrupper, og den er klart høyest i aldersgruppen 13 - 19 år.

Barnas beste

– Vi har under hele pandemien vært opptatt av barnas og de unges beste, men vi vet at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi ønsker at de nå skal få leve mest mulig normale liv, sier statsminister Solberg.

Kommuner som har større smitteutbrudd blant barn og unge, bør vurdere å gå over til gult nivå en periode for å få kontroll.

– De kan også benytte seg av jevnlig massetesting for å holde god oversikt over hvem som en smittet og hvem som kan gå på skolen, sier Solberg.Regjeringen har også besluttet å følge FHIs råd om å gi barn i alderen 12 til 15 år tilbud om vaksine.

Utsetter ytterligere gjenåpning

Regjeringen går ikke videre i gjenåpningen nå, og blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå til en normal hverdag med økt beredskap.

– Det er data, ikke dato som avgjør når det blir. Men den viktigste faktoren er at vi er nær ambisjonen om at 90 prosent av den voksne befolkningen har blitt fullvaksinert, sier Solberg.

Statsministeren minner om at det på trinn 3 fortsatt gjelder mange råd og regler for å hindre smittespredning. De viktigste er å holde seg hjemme når man syk, holde avstand og holde hendene rene. Det gjelder også fullvaksinerte.

– Og så er det fortsatt riktig å møte lokale utbrudd med lokale tiltak. Det er viktig at kommunene setter i verk tiltak der det er nødvendig. Slik at vi beholder kontrollen, sier Solberg.

En normal hverdag med økt beredskap

Fasen som kalles en normal hverdag med økt beredskap kan oppsummeres med to punkter:

  • Befolkningen vil i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Du må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste deg når rådene tilsier det.
  • Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Ta to doser

Nå har nesten 90 prosent av den voksne befolkningen blitt vaksinert med én dose. Over 70 prosent av alle voksne er vaksinert med to doser.

– Jeg vil oppfordre alle om å fremskynde vaksinedose to når de får tilbud om dette fra sin kommune. Da er de bedre beskyttet, både mot å bli alvorlig syke og mot å smitte andre. Og mens vi vaksinerer de siste er det viktig at vi husker på det vi har blitt så gode på: Holde oss hjemme når vi er syke, holde hendene rene og holde avstand når vi ikke er i private hjem. Det gjelder også fullvaksinerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringer i TISK

Regjeringen beholder TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) slik den er nå, men planlegger å gå over til justert TISK om kort tid etter at det har vært dialog med kommunene og statsforvalterne om innholdet og når det bør tre i kraft.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Høie.

I tillegg blir det mindre belastning for kommunene med smittesporing. Rutine­messig smittesporing vil bare omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste.

– Justert TISK vil tre i kraft når kommunene er klare, sier Høie.

Justeringer i trinn tre

Regjeringen har vedtatt å gjøre noen ytterligere justeringer av trinn tre i gjenåpningsplanen, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

På arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000). Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes. Endringen trer i kraft midnatt, natt til lørdag 4. september.

– Samtidig gir vi nå et oppdrag til FHI for å få en vurdering av om de som bare har én dose fortsatt skal få grønt koronasertifikat til innenlands bruk. Vi vet at én dose ikke beskytter like godt mot smitte med deltavarianten som to doser. Derfor vil vi ha en vurdering av om man heretter må være enten fullvaksinert, ha en fersk test eller ha gjennomgått covid-19 det siste året for få grønt koronasertifikat, sier Høie.

Det blir også mindre justeringer i innreiserestriksjonene. Blant annet kan kjærester og besteforeldre fra tredjeland komme på besøk fra midnatt, natt til 12. september.

– Vi vet at dette er noe mange har ventet på. De som kommer må følge regler for karantene og testing, sier Høie.