Kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold, melder:

Kommuneoverlege Mari Wold
Kommuneoverlege Mari Wold

Informasjon om dose 3 til utvalgte grupper med nedsatt immunforsvar

For å få 3. dose må du tilhøre en av de utvalgte gruppene med alvorlig nedsett immunforsvar. Pasienter i de utvalgte gruppene vil motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som de tar med seg når de skal møte opp til vaksinasjon.

Det må gå minst 4 uker mellom 2. og 3. dose.

Dersom du skal ha en 3. vaksinedose må du ha klar dokumentasjon og gi beskjed til Rindal legekontor på telefon 71 66 44 00.

Det kan ta tid før brevet fra sjukehuset kommer, derfor er det mulig å bestille seg time til dose 3 nå, men du må da kunne dokumentere hvilken gruppe du tilhører:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller pågående graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandla HIV-infeksjon

Alle som har en diagnose, jamfør lista for gruppe 1, kan vise fram notat fra sykehus der det går fram hvilken diagnose de har, dersom de ønsker vaksine før brev fra sjukehuset er mottatt.

Gruppe 2

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten da det må gjøres ei individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger
  • Pasienter som av ansvarlig sjukehusspesialist blir vurdert å ha svært nedsett immunforsvar og som ikke inngår i ei av gruppene ovenfor: Disse må også vente på brev fra spesialisthelsetjenesten av samme årsak.

Tidspunktet for tilbud om vaksine med dose 3 vil bli i uke 39 og/eller uke 40.