Pressemelding:

Kaianlegget i Arasvika i Aure fikk tilsagn på 50.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor .
Kaianlegget i Arasvika i Aure fikk tilsagn på 50.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor .

Rekordmange søknader til Kulturminnefondet i 2021 fra Møre og Romsdal

Aldri før har Kulturminnefondet mottatt så mange søknader på ett år. Ved 1. desember passerte de 2000 innsendte søknader, og totalt endte det på 2112 ved årets slutt.

Publisert

I Møre og Romsdal var det i 2021 en økning på over 40% sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 44% flere prosjekter enn året før.

Tampenbuda i Hareid.
Tampenbuda i Hareid.

I 2021 har Kulturminnefondet fordelt 135 429 000 kroner, og blant de som fikk støtte finner vi Tampenbuda som fikk tilsagn på 1.000.000 kroner for å gjøre om den siste sjøboden i Hareid om til et opplevelsessenter for mat med utstillinger og restaurant. Ny næring i gamle lokaler.

Kaianlegget i Arasvika.
Kaianlegget i Arasvika.

Over i Aure derimot har Kulturminnefondet gitt 50.000 kroner kaianlegget i Arasvika, hvor råte gjør det vanskelig for legeberedskapsbåten “Øyvakt" og andre båter å legge til kai. Allmennytten fortsetter med KMFs bidrag.

Trine Sundtoft
Trine Sundtoft

– Vi er veldig fornøyde med at så mange har søkt om støtte, for det betyr at stadig flere ser verdien av å ta vare på kulturminner, og at de ser at bygget de eier, båten de seiler med og huset de bor i har en verdi i lokalsamfunnet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

Og det er mange boliger det søkes om; hele 68 prosent av søknadene faller inn under kategorien “Private bygninger”, og av disse er 56 prosent “Beboelseshus”. I tillegg kommer det 118 søknader for næringsbygg, 66 søknader for fartøy og 128 søknader gjaldt rullende kulturminner som biler, busser og togvogner.

– Når vi gir tilsagn til prosjekter, handler det om ombruk og gjenbruk. Og bruk. Kulturminnefondets visjon er “Vern gjennom aktiv bruk”, og det er målet for prosjektene vi gir støtte til. Boligen skal bos i, låven kan brukes til kunstgalleri, fabrikken kan brukes til café, fergen kan brukes til kulturscene, veteranbilen kan brukes på veien også videre, forteller Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen.

To prosjekter i Surnadal kommune fikk tilsagn fra Kulturminnefondet i 2021.
To prosjekter i Surnadal kommune fikk tilsagn fra Kulturminnefondet i 2021.

– Vi ønsker å vise frem bredden i våre prosjekter, og samtidig vise at de er bærekraftige både innen det økonomiske perspektivet og minst med tanke på miljøet. Våre prosjekter skal lønne seg for samfunnet og naturen, sier Tine Sundtoft.

Simen Bjørgen
Simen Bjørgen

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen.

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.

Powered by Labrador CMS