Surnadal anmodes om å bosette 19 flyktninger i 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber 231 kommuner om å bosette 5030 flyktninger neste år. Dette skriver IMDi i en pressemelding fredag.

Surnadal kommune bes om å bosette 19 personer i 2021. Til sammenligning ble kommunen bedt om å bosette 10 i 2020, 15 i 2019 og 10 i 2018.

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene og at det kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år:

- Usikkerheten er først og fremst knyttet til konsekvenser av koronapandemien. Arbeidet med uttak og bosetting av overføringsflyktninger blir vanskeligere på grunn av restriksjoner både i uttakslandene og Norge, sier Rieber-Mohn.

IMDi sender ut sin anmodning til kommunene nå. Selv om det endelige antallet overføringsflyktninger først blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, ønsker IMDi å imøtekomme kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.

Antallet flyktninger som blir bosatt i norske kommuner varierer fra år til år. I 2016 ble det bosatt over 15 000 flyktninger.

Anmodning om bosetning i de nærmeste kommunene for 2021:

Surnadal 19
Sunndal 27
Rindal 0
Heim 14
Orkland 24