Fylkesvaraordføreren på besøk på Surnadal Frivilligsentral

Kulturkonsulent Lilli Husby, t v, daglig leder i Surnadal Frivilligsentral Hilde Staveli Solli, Fylkesvaraordfører Line Hoem og styremedlem i Surnadal Frivilligsentral Reidar Brøske

-Godt å se at frivilligheten er oppe og går

Torsdag besøkte varafylkesordfører Line Hoem Frivilligsentralen i Surnadal. Her fikk hun orientering om sentralens arbeid, og om fremtidige planer.

Publisert

Daglig leder Hilse Staveli Solli, enhetsleder kultur i Surnadal kommune, Lilli Husby og styremedlem i Surnadal Frivilligsentral, Reidar Brøske orienterte om drift av sentralen.

Organisering av sentralene tilpasses hver kommune, etter behov som finnes. I tillegg er eierskap organisert på ulike måter på de ulike sentralene. Sentraler kan være en organisasjon eller stiftelse. I Surnadal er det kommunen drifter sentralen.

Allsidige oppgaver

Surnadal Frivilligsentral åpnet dørene dagen før nedstengningen i 2020. Selv om tidspunktet skulle vise seg å være litt uheldig, er det allerede bra aktivitet på sentralen.

Ungdomsklubben en viktig del av driften. Torsdager et det åpen klubb for elever på mellomtrinnet på ettermiddag, mens det senere på kvelden er det åpent for ungdommer 13-18 år.

-En ting jeg synes det er viktig å få med et at vi har aktiviteter for unge i skoleferiene, sier Staveli Solli. I vinterferien blir det åpen klubb en dag, mens en dag skal vi til Nerskogen på hundekjøring.

Sentralen har også et utstyrslager der en kan låne ulikt sportsutstyr til vinter- og sommeraktiviteter. Også heiskort til Sæterlia er det mulig å låne. Staveli Sollid sier det er viktig at folk er klar over tilbudet, og at det er for alle. Hoem er enig.

-Tilbudet er for alle uansett sosiale lag. Det er viktig at det ikke blir stigma rundt å låne utstyr. En måte å gjøre det på, kan være å la biblioteket ta seg av utleien.

Lokalene til frivilligsentralen er gratis til leie for lag og organisasjoner. Blant annet er det språkkafe, strikkekafe. Sentralen har også åpent hus en gang i uka så vel som småbarnstreff. De siste under frivilligsentralens egen regi.

Mer under planlegging

Kulturkonsulent Lilli Husby mener likevel at potensialet for driften er enda større.

-Vi har mange ideer, men er fremdeles litt hemmet av pandemien, vi har tro på at vi skal få det til etter hvert.

Flere ting er i imidlertid i planleggingsfasen, forteller Hilde Staveli Solli. Blant annet et samarbeid med helsesektoren i kommunen om ledsagertjeneste for hjemmeboende eldre som gjerne vil ha med noen på sykehus for eksempel.

-Vi håper å få dette oppe og gå til sommeren, sier Staveli Solli

Under planlegging er også en dataklubb, som skal tilby kurs for dem som ønsker å lære mer om bruk av datamaskin.

Fordeling av midler

- Den forrige regjeringen ville la tilskuddet til frivilligsentralene gis i forhold til antall innbyggere i kommunen. Det har vært en del bekymring i frivilligsentralene rundt dette, sier fylkesvaraordfører Line Hoem.

Hoem har selv vært leder for Frivilligsentralen i Kristiansund.

-I det nye statsbudsjettet vil det komme forslag om at det skal være likt tilskudd til alle sentraler, og gjerne flere midler.

-I år er det frivillighetens år, og frivilligsentralene er et viktige, mener varafylkesordføreren. Frivilligheten har hatt trange kår under pandemien, men det er fint å se at det holder på å løsne igjen.

Powered by Labrador CMS