ANNONSE:

Invitasjon til årsmøte 2021

Rindal Arbeiderparti har årsmøte torsdag 4. mars kl.19.00 i Attanova

OBS: Det blir ikke digitalt årsmøte, men møtet blir avholdt i Attanova!

Sakliste:

• Konstituering

• Regnskap/budsjett

• Årsmelding fra styret

• Årsmelding fra kommunestyregruppa

• Valg Leder for 1 år Nestleder 2 år Studieleder for 2 år 2 vara til styret for 1 år 2 revisorer og 1 vara 2 medlemmer til valgkomitéen

• Valg til Representantskapet i Trøndelag Arbeiderparti.

• Valg av utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti sitt årsmøte.

• Innkomne forslag

• Utmerkelser

Innkomne saker meldes til Camilla Løften innen 18.02.21.

Påmelding til årsmøtet: send melding til Mette Skjølsvold Aasen - mob.97508310, så får du en lenke til digitalt møte på melding eller mail.

Møtet blir arrangert i Attanova, etter dialog og beskjed fra kommuneoverlege Mari Wold.

Styret