Fra venstre: Sivert Dombu, Tom Godtland og Mons Otnes

Økonomiske virkemidler for næringslivet i Rindal

- Vi kommer lengst med å spille på lag, og det er fruktbart at vi har denne samhandlingen, selv om vi ikke er enige om alt. Vi ønsker Rindal og rindalingene det beste alle sammen, sa Mons Otnes da Rindal næringsforum torsdag arrangerte informasjonsmøte for medlemsbedriftene i Attanova i Rindal. Sammen med Sivert Dombu og Mons Otnes fra Rindal kommune, la Tom Godtland frem ulike økonomiske virkemidler for næringslivet i Rindal.

Publisert Sist oppdatert

Hovedmålet med møtet var å å informere og diskutere kommunens innkjøpsrutiner og bruken av lokalt næringsliv. Dette temaet kom opp i næringsforumet etter spørsmål fra bedrifter rundt regelverket kommuner må forholde seg til. Kommunen ønsket også å informere om de tilskuddsordningene som finnes for bedrifter, fordi det er ønskelig at næringslivet tar i bruk de mulighetene som ligger her. At temaet var interessant, så man siden over 1/3 av medlemsbedriftene brukte arbeidstimer på møtet.

- Det er flere bedrifter som kjenner på at de har brukt mye av oppsparte midler nå, så mulighetene som ligger i næringsfondet og de midlene kommunen har fått i forbindelse med korona er det viktig at vi tar i bruk", sa Tom Godtland, daglig leder i Rindal næringsforum innledningsvis.

Kommunale innkjøps- og anskaffelsesrutiner

«Vi som er kommunalt ansatte må huske hver dag at vi forvalter andres penger», fortalte Mons Otnes, kommunedirektør i Rindal kommune. Han startet med å presenterte seg selv og han gleder seg til å bli kjent med bedriftene i Rindal.

Temaet offentlige anskaffelser er regulert av eget lovverk som kommunen må forholde seg til. Anskaffelsesloven sier følgende
«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»

- Dette bidrar til å forhindre for eksempel «kompisavtaler, sier Otnes og forteller videre om hvilke krav som blir viktige å tenke på fremover. Bærekraft og klima/miljø vil bli mer og mer sentralt som betingelser for å få levere til det offentlige. Universell utforming er et viktig begrep som ikke bare gjelder utforming av bygg slik at det blir tilgjengelige for alle, men også trykksaker og nettsider. Nå blir tekst, layout og det grafiske arbeidet viktige å få til rett slik at alle har mulighet til å se det.

Når det gjelder hvilke innkjøp som må ut på anbud, og hvilke regler som gjelder, så avgjøres dette av terskelverdiene. De summene man må forholde seg til er; under 100 000, under 1300 000 eller over 1300 000, men konkurranseaspektet gjelder uansett. Man har ikke lov til å dele opp prosjekter for å komme under disse beløpene. I tillegg har kommunen flere innkjøpsavtaler de må forholde seg til.

Samhandling er viktig

- Det er viktig at vi snakker med og ikke om, sier Otnes og synes det er svært viktig å ha dialoger med næringslivet i forkant av innkjøpsrunder og å sørge for at lokale bedrifter har kunnskap om offentlige anskaffelser. En side av saken er hvilke regler kommunen må forholde seg til når de skal kjøpe varer og tjenester, men så er det også viktig at bedriftene vet hva som kreves av dem også.

- Å komme ut for å se og høre, er måten jeg lærer best på, så vær så snill å ta kontakt, avsluttet Mons Otnes. Han ønsker gjerne at bedrifter tar kontakt for å avtale bedriftsbesøk og å få bli kjent med både bedriftene og de ansatte.

Nye koronamidler til næringslivet

Sivert Dombu, plan og utviklingssjef i Rindal kommune, ønsket å fokusere mest på koronamidlene som snart vil bli delt ut.

-Her er fristen 14. mai, og det er lurt å være raskt ut, fortalte Dombu som videre viste detaljert hvordan man finner søknadsskjema på kommunens nettsider og de viktigste elementene man bør ha med i søknaden. Det er et forenklet skjema, men for at kommunen skal kunne ta stilling til saken, er det viktig at man legger ved utfyllende informasjon som vedlegg.

- Ring, send epost eller spør på andre vis dersom dere har vanskeligheter med utfyllingsprosessen. Det er viktig for oss at bedriftene får utnyttet disse pengene, for om de ikke blir delt ut, vil de ble trekt tilbake, fortsetter Dombu.

Staten har gitt kommunen midler for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddet til Rindal kommune er på 500 000,. Målgruppen er først og fremst lokale bedrifter, og det ligger en oversikt over prioriteringsgrupper på kommunens hjemmesiden.

Spesielt opptatt av de unge voksne

Unge voksne er en sårbar gruppe som vi må ta godt vare på nå i denne koronasituasjonen. Det er blant annet studenter som har mistet jobbene sine og ikke har rettigheter gjennom nav, og de er frarøvet de sosiale arenaene sine. Derfor har kommunen nå valgt å gi ekstra støtte til bedrifter som sysselsetter unge voksne (under 30) år. Det er totalt 100 000 av de 500 000 som er satt av til støtte til bedrifter som har ansatt arbeidsledige unge i 2021.

Kommunalt næringsfond

Sivert Dombu fortsatte med å forklare hva næringsfondet i Rindal kommune er, og hvordan bedrifter kan søke. Også her kan det være vanskelig å få dekket alt man vil si i et standard skjema, så Dombus oppfording til alle som søker er: Bruk vedleggene.

Næringsfondet har i år 500 000 å dele ut i enten tilskudd eller lån, og næringsfondet kan brukes til:

1. Bedriftsutvikling, som er alt fra nyoppstartede bedrifter som trenger det meste, til utdanning og opplæring. Det er dette det meste av næringsfondet bruker å gå til.

2. Investeringstilskudd brukes når bedriftene for eksempel skal kjøpe inn noe nytt utstyr. For å få støtte fra næringsfondet er det en forutsetning at andre investeringsordninger, slik som Innovasjon Norge, også er med. , men da må det også være andre investeringsordninger slik som Innovasjon Norge inn i bildet.

3. Innvesteringslån - Noen ganger har det blitt gitt hjelp i form av lån, men det har det blitt mindre av. Da er dette et lån med rimelig rente og brukbar nedbetalingstid som kan lette situasjonen.

- Det er viktig at det man søker om har en bra sysselsettingseffekt, ikke bare fordi det er morsomt, avslutter Sivert Dombu, og anbefaler at alle tenker godt gjennom hva de søker støtte til.

Lokalt Løft

Tom Godtland informerte om Lokalt Løft og hvilke muligheter som ligger for lokale bedrifter her. Lokalt løft ønsker å løfte bedrifter i Rindal, og en hovedregel er at bedriften må ha adresse i Rindal. De går inn på eiersiden i bedriftene de hjelper, og de blir en del av styret. Dette vil være svært gunstig for bedriften, som da får et nytt perspektiv på det de driver med. Etter 3-7 år er det ønskelig at det går så godt med bedriften at Lokalt løft kan selge seg ut og bruke midlene til å hjelpe andre bedrifter.

Statskraftprosjektet i Folldalen

Helt til slutt ble det informert om Statkraft sitt prosjekt i Folldalen, og de effektene vi kan se lokalt av dette arbeidet. Skanska har en ambisjon om å bruke lokalt næringsliv, og i slutten av mai vil det bli et informasjonsmøte der deres behov og næringslivets tilbud kan møtes. De er også interessert i hva lokalt næringsliv kan tilby av aktiviteter for de ansatte i perioden de er her, så dette møtet er det bare å glede seg til. Prosjektet vil gå over iallefall 4 år, så her kan man legge til rette for at lokale bedrifter kan få tilby mest mulig. Tom Godtland i Rindal Næringsforum har tatt initiativ til samarbeid med Surnadal Næringsforening som kan gagne hele regionen.

Powered by Labrador CMS