Rindal IL:

Rindal IL avslutter samarbeid med Rindal Næringsforum om daglig leder-stilling

Beslutningen kan få store konsekvenser for Rindal Næringsforum, som nå inviterer medlemmene sine med på råd om veien videre.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag ettermiddag sendte Rindal Næringsforum, ved daglig leder Tom Godtland, ut invitasjon til medlemsmøte for næringsforumets 59 medlemsbedrifter.

Temaet for møtet er Rindal Næringsforums fremtid, og bakgrunnen er at Rindal Idrettslag har bestemt seg for å avslutte samarbeidet med Rindal Næringsforum om daglig, administrativ ledelse. Det er per i dag ikke bestemt hva som skjer med den gjenværende 50 prosent-stillingen som daglig leder i næringsforumet.

Leder for arbeidsutvalget i Rindal IL, Jim Børset, sier til Trollheimsporten at bakgrunnen for beslutningen rett og slett er usikkerhet rundt idrettslagets økonomiske framtid.

– Det bunner rett og slett i økonomi. Vi har hatt noen solide inntekter fra store arrangementer, men det har begynt å bli voldsom konkurranse om de vi har gjort noen kroner på. Det gjør at den økonomiske framtida for Rindal IL er usikker, sier han.

Skisserer fire alternativer - deriblant avvikling

I og med at samarbeidet med idrettslaget er en del av hele drifts- og finansieringsgrunnlaget for Rindal Næringsforum, er konsekvensen at også RNF må vurdere driftsmodellen sin, skriver Godtland i innkallingen.

Styret i Rindal Næringsforum skisserer følgende fire alternativer som aktuelle å jobbe videre med:

1. Fortsette som nå, med daglig leder i 50 prosents stilling.

2. Satse på å utvikle RNF til å bli et selvfinansierende rådgivnings- og konsulentselskap med daglig leder i 100 prosents stilling.

3. Avvikle ordningen med betalt daglig leder og går tilbake til "dugnadsmodellen"

4. Avvikle Rindal Næringsforum.

– Utfordringa nå er rett og slett "Hva gjør vi nå?", sier Tom Godtland, og fortsetter:

– Det å legge ned hele greia er absolutt verste scenario. Rindal Nærsingsforum ble etablert i 1986, så å legge ned er det naturligvis ingen som har lyst til.

Godtland ser heller ikke på en dugnadsbasert næringsforening som noen god løsning.

– Det er jo en grunn til at både idrettslaget og næringsforumet slo seg sammen og fant en felles løsning med daglig leder. Det er egentlig to 100 prosent-stillinger, så enten må man ha noen ansatt, eller så må man finne en sterk leder, som ønsker å bruke all fritida si på næringsarbeid.

På spørsmål om det har vært diskutert å se mot Surnadal Næringsforening, som per i dag drives på dugnad, sier den daglige lederen:

– Vi har snakka om det, om vi skal se én bestemt vei eller hele regionen, og det er det siste vi gjør, for eksempel med reiselivssatsinga vi er i gang med. Vi jobber for å bidra til økt attraktivitet i hele regionen, og da er det viktig at Rindal, Surnadal, Heim og Orkland jobber sammen.

Mener funksjonen trengs

Godtland sier til Trollheimsporten at han, for Rindals del, håper at medlemmene og styret ønsker å gå for et av de to første alternativene, som begge legger opp til videre satsing.

– Jeg har merka det godt, gjennom det jeg har holdt på med i jobben, at det trengs noen som har hånda på rattet så å si hele tida. Det å ha et oppegående næringsliv, og å ha noen som kan tale næringslivets sak, er viktig.

Tynsetingen peker på blant annet Fv65 og en ny, regional destinasjonssatsing innen reiseliv og opplevelse, som viktige saker for bolyst og næringsliv i Rindal kommune. I møteinnkallingen nevnes også landbruk og Rindal Hytteservice som viktige saker det jobbes med.

– Gjennom en daglig leder-funksjon i Rindal Næringsforum får man dialog, samarbeid og felles påtrykk med naboene i regionen vår, og noen som både kan bistå enkeltbedrifter og tale rindalssamfunnets sak i større sammenhenger, sier Godtland, og legger til:

– Det man nå må finne ut er om man ønsker en slik funksjon.

Tom Godtland er klar på at dette på ingen måte handler om ham selv, som per i dag sitter i jobben.

– Selv om jeg naturligvis vil ha jobb i Rindal, må jeg bare distansere meg fra dette, for det er funksjonen daglig leder som er viktig her. Ikke Tom Godtland. Det handler om hvorvidt man trenger en uhildet, nøytral part, som kan tale medlemmenes sak.

Powered by Labrador CMS