ANNONSE:

Invitasjon til årsmøte i NMK

NMK Surnadal og Rindal kaller inn til årsmøte tirsdag 23. mars kl 18.00
Sted: Vil bli kunngjort etter påmeldingsfristen 15 mars.

Pga korona situasjonen, og smittevernregler -så vil det i år bli påmelding til årsmøtet. Påmeldingsfristen er satt til 15 mars.


Sak 1: Valg av møteleder og møtesekretær

Sak 2: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak3: Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sak 4: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 5. Godkjenning av regnskap

Sak 6: Godkjenning og vedta budsjett for 2021

Sak 7: Godkjenning av årsmelding

Sak 8: Valg.

Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for 2021.

Sak 10: Innkomne saker (nye saker må komme innen 15 mars til Mona Rita Rønning, på mail: mona_ronning@outlook.com)

Påmelding til årsmøte må skje innen 15 mars til Mona R Rønning på tlf 98890198, eller mail: mona_ronning@outlook.com

Powered by Labrador CMS