LESERINNLEGG:

Audun Skjervøy og Hegelin Walldal, Valldal
Audun Skjervøy og Hegelin Walldal, Valldal

Jeg beundrer bonden

Skrevet av Rose Bergslid, rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag til 1. desember

Jeg beundrer bonden

Jeg beundrer bonden. Som jobber hverdager, helg og helligdager med dyr, jord og avlinger. Som jobber langt utover normert arbeidstid, og som himler med øynene når begrep som overtid og avspasering nevnes. Ordninger vi andre nyter godt av når vi har stått på litt ekstra i en periode og helga kan forlenges med både fredag og mandag. Når vi ferierer både tre og fire uker om sommeren, tilbringer bonden de fleste solskinnsdager i en traktor. For en arbeidslyst. For en kapasitet.

Eystein Opdøl, Ålvundeid
Eystein Opdøl, Ålvundeid

Jeg beundrer bonden som behersker så mange ulike fagfelt. Følg en bonde i hverdagen, og du blir garantert imponert over bredden i oppgaver og kunnskap. Ferdigheter som må kunnes. Utfordringer som må løses. Motstand som må overvinnes. Kreativitet som utvises. Planer som må justeres.

Jeg beundrer bonden som bygger fjøs og brøyter snø. Som holder liv i bygdene, tar vare på tradisjoner og kulturarv. Som gir seg i kast med tilsynelatende umulige prosjekt, og lykkes fordi «det finnes ikke problem, bare arbeid»

Jeg beundrer bonden som tenker langsiktig. I ei tid hvor kortsiktig vinning står sterkt. Jeg beundrer bonden som når de omsider, etter et hardt arbeidsliv overlater gården til yngre krefter, jobber mer enn noensinne. Ungepass, dyrestell, insemineringsvakt, onnearbeid og vedlikehold. Lista er lang. Hvor hadde norsk landbruk vært uten kårfolk?

Per Hasle, Smøla
Per Hasle, Smøla

Men mest av alt beundrer jeg bonden som klarer å holde motet oppe i ei tid hvor det grasbaserte husdyrholdet fremstilles som den store syndebukken i klimakrisen. Dette husdyrholdet som er selve grunnmuren i jordbruket over store deler av landet. Som vi har drevet med i generasjon etter generasjon. Som utnytter gras og beiteressurser, som skaper arbeidsplasser og store verdier. Som holder liv i bygdene og gir oss fantastiske produkter og kulturlandskap.

Koronakrisen ryster en hel verden og gir uoverskuelige konsekvenser. For meg er det blitt veldig tydelig at vi som bor på bygda omringa av handlekraftige bønder er veldig heldige.