ANNONSE:

Markering av 17. mai i Åsskard kyrkje

Åsskard på nasjonaldagen:

Samling ved kyrkje og bauta

Prest eller ikkje: Åsskard kyrkje markerer 17. mai som festdag også i år. Ei kort gudsteneste ute ved kyrkjetrappa blir avrunda med tradisjonell samling ved soldatbautaen.

Sidan presten har permisjon, organiserer soknerådet, i samråd med prosten, ei kort gudsteneste før den årlege minnehøgtida ved bautaen.

Ei gruppe frå koret P17 saman med klokkar Randi Bøe og organistvikar Bernt Bøe fører an i ein halvtimes program med nasjonale salmar, bibelvers og andakt. Denne har temaet «Flagget og korset» ettersom vårt norske flagg feirar 200 år i år. Takkofferet går til musikkarbeidet i kyrkjelyden.

Samlinga skjer under open himmel framfor kyrkja - med trygge sitteplassar i koronaavstand. I tilfelle dårleg ver tek ein kyrkjerommet i ansvarleg bruk.

Etter mini-gudstenesta vil Gunhild Bøklep Bøe i regi av Bøfjorden Historielag halde tale med kranspålegging ved soldatbautaen attmed kyrkja.

Programmet tek til kl. 12.00.

Songarar frå koret P17 deltek i samlinga på nasjonaldagen.
Songarar frå koret P17 deltek i samlinga på nasjonaldagen.
Gunhild Bøklep Bøe er årets talar ved soldatbautaen attmed Åsskard kyrkje. (Foto frå ei tidlegare minnestund ved bautaen)
Gunhild Bøklep Bøe er årets talar ved soldatbautaen attmed Åsskard kyrkje. (Foto frå ei tidlegare minnestund ved bautaen)