16 000 katolikker i Midt-Norge får ny biskop lørdag:

Biskop Erik Varden (t.v.) blir lørdag vigslet til biskop for Trøndelag katolske bispedømme. Til høyre Oslo-biskop Bernt I. Eidsvig (Pressefoto)
Biskop Erik Varden (t.v.) blir lørdag vigslet til biskop for Trøndelag katolske bispedømme. Til høyre Oslo-biskop Bernt I. Eidsvig (Pressefoto)

– Han vil ha stor betydning for hele Norge

Når biskop-prelat Erik Varden lørdag vigsles til Trondheim katolske bispedømmes første biskop siden 2009, er Dordi Skuggevik fra Surnadal på plass i Nidarosdomen.

Publisert Sist oppdatert

I helgen har lokale katolikker god grunn til å feire: lørdag blir nemlig 46 år gamle Erik Varden vigslet til ny biskop for den katolske menigheten i Midt-Norge. Det blir feiret to dager til ende.

Det at selve vigslingen av Varden skal skje i Nidarosdomen, er i seg selv en historisk begivenhet. Siden reformasjonen i 1536 har ingen katolsk biskop blitt vigslet der, og vanligvis åpnes Nidarosdomen for katolsk messe kun én gang i året – ved Olsok 29. juli.

Det geografiske området Varden fra og med lørdag blir biskop for, strekker seg fra grensa mellom Nordland og Trøndelag, og helt ned til Stad.

Ifølge den katolske kirkes egne hjemmeside har de fem menighetene i regionen, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Ålesund og Molde, til sammen rundt 16 000 registrerte medlemmer.

Biskop Erik Varden (t.h.) under pontifikal olsokmesse i Nidarosdomen 2018 (Pressefoto).
Biskop Erik Varden (t.h.) under pontifikal olsokmesse i Nidarosdomen 2018 (Pressefoto).

– En veldig stor dag

I utgangspunktet skulle Erik Varden vigsles til biskop i januar i år, men på grunn av en langtidssjukemelding ble det utsatt til 3. oktober. Vigselsmessen starter klokka 11.00.

Når det gjelder selve feiringen, har koronapandemien tvunget den katolske kirken til å nedskalere planene for helga. Messeprogrammene for Nidarosdomen og St. Olav domkirke vil bli distribuert til menighetene, som oppfordres til å sette opp storskjermer i sine lokale saler.

Dette for at troende skal kunne delta i feiringen, uten å være fysisk til stede i Nidarosdomen.

Programmet resten av helga består blant annet av festmiddag i Herresalen i Erkebispegården lørdag kveld, og den nye biskopens første messe i St. Olav domkirke søndag. Både denne og vigselsmessen lørdag strømmes på katolsk.no.

Blant de rundt 200 gjestene Midt-Norge stift har invitert til selve vigslingen lørdag, er Dordi Skuggevik fra Surnadal.

– Ja, jeg er så heldig at jeg har fått ett av de 200 adgangstegnene, sier hun, og legger til:

– Det er en veldig stor dag. For meg, og for alle andre i menigheten.

Dordi Skuggevik.
Dordi Skuggevik.

Opptil 30 på messe i Surnadal

Skuggevik konverterte til katolisismen i 1984, og hun forteller at hun sammen med Maria Skei stod for etableringen av det hun kaller en katolsk anneks-menighet i Surnadal.

– Det var bare oss to på 80-tallet. Pater Olav Müller stoppa og hadde husmesser her, og det gikk på omgang hvem av oss som hadde messe hjemme hos seg. Deretter ordnet Maria det slik at vi fikk ha messe i kapellet på sjukeheimen.

Nå deltar opptil 30 personer på messe, som nå arrangeres i kyrkjelydshuset på Skei hver tredje lørdag.

– Vi har 6-7 flotte damer fra Filippinene, som drivende kraft i Surnadal. Jeg er full av beundring for dem og jobben de gjør. I tillegg har vi katolikker fra Venezuela, Polen og Bulgaria, så det er et veldig internasjonalt miljø, sier Skuggevik.

Selv har hun, som «katolsk kårkjerring», som hun selv kaller det, ansvar for å undervise 10-åringene for 1. communion - første nattverd.

Rent organisatorisk er både Surnadal og Rindal en del av Nordmøre Katolske Menighet, og tilhører St. Eystein kirke i Kristiansund.

– Tidligere har det katolske vært et byfenomen, men nå har det blitt helt annerledes. Jeg bruker å kalle oss «busk-katolikker». Nå bor det katolikker på bygda, i alt fra Todalen til Bøverdalen. Dermed er det også en helt annen situasjon for kirkelederne.

Skuggevik mener at den katolske menigheten i Surnadal har gått under radaren i 30 år.

– Det er først de siste årene vi har sagt fra om at «Vi er her, vi også». Folk vet om Human-Etisk Forbund og alt annet, da er det greit at de vet om oss også.

Tilhører landbruksorden

Den nye biskopen tilhører den katolske munkeordenen Cistercienserordenen, som ble grunnlagt i Cîteaux i Frankrike i 1098. Anført av Bernhard fra Clairvaux, som på 1100-tallet grunnla minst 68 klostre, vant ordenen anseelse. På det meste, på 1400-tallet, talte Cistercienserordenen nærmere 750 munkeklostre, ifølge Store Norske Leksikon.

Et interessant aspekt med vigslingen av Erik Varden som ny biskop for Trondheim katolske bispedømme, er nettopp denne tilhørigheten til Cistercienserordenen. Munkene i denne ordenen ernærte seg nemlig ved hardt arbeid med jord kveg, og ble ansett for å være pionerer innen landbruk.

Det står godt til regionen han nå blir biskop for, mener Skuggevik.

– Det er så mange ordener innenfor den katolske kirken. Alle har felles kjernepunkt, messen og messeofferet, men derfra kan man delta og melde seg inn i ulike ordener, og konsentrere seg om ulike temaer, sier hun, og fortsetter:

– Cistercienserklostrene var primært landbruksskoler, og det er interessant, siden Trøndelag er Norges kornkammer. Ordenen har kvinneklosteret på Tautra og mannsklosteret på Munkeby i Levanger, og nå biskopen.

Biskop Erik Varden under Olsokforedraget i 2018 (Pressefoto).
Biskop Erik Varden under Olsokforedraget i 2018 (Pressefoto).

Innenfor Cistercienserordenen tilhører den nye biskopen grenen Trappistordenen. Det er den katolske kirkes strengeste orden, og preges av taushet og streng askese.

Varden har, siden april 2015, vært abbed for Mount Saint Bernard Abbey i Leicestershire i England. Han er bare historiens andre trappistmunk, etter tidligere Oslo-biskop John Willem Gran, som hentes hjem til Norge for å bli biskop.

– Han har en veldig høy stjerne innen Cistercienserordenen. At vi får hentet hjem en slik mann, etter at han har vært 30 år i utlandet, er stort.

Skuggevik forteller at Erik Varden har stått for omlegging av produksjonen ved Mount Saint Bernard Abbey, som har gått fra å produsere melk og ost til å produsere øl. Trappistøl er av øl-eksperter kjent for å være blant verdens beste.

– Han sendte 120 melkekyr til slakt, og bygde bryggeri i stedet. Ølet der gjør nå stor suksess i England, sier hun.

Om biskop-elekt Erik Varden

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

    Kilde: Den Katolske Kirke.

Roser både Varden og Eidsvig

Skuggevik omtaler nybiskop Varden som «en av de store, norske intellektuelle».

– Han vil ha stor betydning for hele Norge, og kommer til å være en viktig stemme i den norske diskursen, sier hun, og forteller at hun er glad for at Trondheim katolske bispedømme nå får sin første biskop siden 2009.

– Han sa det godt prioren - lederen - for klosteret i Munkeby. Han sa at «Det er ikke bra for et bispedømme å være så lenge uten biskop». Det sier egentlig alt. Mangler man kaptein på en båt, kan det bli en del slingring.

Skuggevik roser samtidig Bernt Eidsvig, som har kombinert rollen som biskop for Oslo bispedømme med rollen som apostolisk administrator for Midt-Norge Stift.

– Han har gjort en stor jobb, men har vært biskop for hele Norge sør for Stad og Dovre. I tillegg har han klart å være fantastisk for oss i Midt-Norge.

Trykk her for å lese Dordi Skuggeviks bokomtale, publisert på Trollheimsporten, av biskop Erik Vardens nye bok.