Ønsker velkommen til influensavaksinering i idrettshallen:

Fra venstre leder i Surnadal Røde Kors, Reidar Brøske, ledende helsesykepleier Heidi Elnes Fiske, enhetsleder Gunn Bredesen, helsesykepleier Bodil Nes, kommuneoverlege Bjørn Buan, helsesykepleier Hildegunn Kvendset Andersen, Helsesykepleierne Marianne Hansen Røv og Berit Moan Møkkelgård og leder i Omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors Elin Bøklepp Kvande.
Fra venstre leder i Surnadal Røde Kors, Reidar Brøske, ledende helsesykepleier Heidi Elnes Fiske, enhetsleder Gunn Bredesen, helsesykepleier Bodil Nes, kommuneoverlege Bjørn Buan, helsesykepleier Hildegunn Kvendset Andersen, Helsesykepleierne Marianne Hansen Røv og Berit Moan Møkkelgård og leder i Omsorgsgruppa i Surnadal Røde Kors Elin Bøklepp Kvande.

– Vil ha en mest mulig vaksinert befolkning

I år legger Surnadal kommune opp til massevaksinering av utsatte grupper i idrettshallen 27. -29. oktober.

Publisert Sist oppdatert

På grunn av situasjonen rundt covid-19, legger kommunen opp til en annerledes gjennomføring av vaksinering for utsatte grupper i år. Alle som er i risikosonen, det vil si over 65 år eller med sykdommer som tilsier at de ikke bør få influensa, inviteres til å ta vaksine.

Vaksineringen vil gjennomføres over tre dager. Tirsdag 27. er satt av til folk ute i grendene, mens onsdag 28. er for de som bor i sentrumsområdet. Se ellers hjemmesida til kommunen for inndeling av områdene.

Den som ikke kan møte på den oppsatte dagen, får muligheten torsdag den 29., da vil det være oppsamlingsdag.

Regulering av trafikken

Idrettshallen vil være åpen for vaksinering klokken 10-16 på tirsdag og onsdag, mens det på torsdag er åpent til klokka 13.

– Vi ser gjerne at folk ikke kommer for tidlig, sier ledende helsesykepleier Heidi Elnes Fiske. På Øyeområdet er det mange skoleelever som skal være på skolen til klokken 9, og da er trafikksituasjonen i utgangspunktet ofte litt travel. Vi vil gjerne at elevene skal få komme seg på skolen først. Det pågår også byggeaktivitet på området, og det gjør ikke situasjonen bedre.

De første man møter, er representanter fra Surnadal Røde Kors, og Surnadal Sanitetsforening, som vil stå for trafikksikkerheten ved å regulere trafikken.

De som har mulighet, oppfordres til å parkere på parkeringsplassen nedenfor kirka, for å unngå at det blir for fullt oppe ved idrettshallen.

Minst mulig kontakt

I hallen vil man først komme til et venteområde. Det er mange som vaksinerer, så det vil bli kort ventetid. Deretter til selve stikkområdet, der helsepersonell står klare i smittevernsutstyr. Etter at vaksinen er gjennomført, kommer en ny ventestasjon, der man venter på å bli sluset ut. Man vil dermed ikke komme ut den samme veien som de kommer inn. "Runden" er organisert slik for å minimere kontakt.

Folk blir oppfordret til å hjelpe til med å få vaksineringen unna på en effektiv og trygg måte.

– Vi oppfordrer folk til å ha minst mulig kontakt med hverandre, sier Bjørn Buan.

– Og at folk passer på å ha klær som gjør det lett å komme til på overarmen, skyter Heidi Elnes Fiske inn. Man er ikke på et kontor denne gangen, og det vil være bare lette skiller mellom vaksinasjonene.

Det oppfordres også til å bruke munnbind.

Dette er et tilbud for de som er i risikosona. Andre som vil ta vaksinen, bes ta kontakt med helsestasjonen eller apoteket etter 1. desember.

Vaksinen koster 170,- kroner, og det vil bli kontantløs betaling. Det vil si at man betaler med bankkort eller Vipps.

Vet ikke av noen med koronasmitte i Surnadal

– I Surnadal er vi godt i rute, sier kommuneoverlege Bjørn Buan. Vi vil gjerne ha en mest mulig vaksinert befolkning, det vil gjøre smittesporingen mye enklere dersom det skulle bli nødvendig. Symptomene på influensa er såpass like de for korona, så det er nyttig å kunne utelukke vanlig influensa så godt det er mulig. Vi satser på en mild influensasesong i år, sier Buan.

– Per i dag vet vi ikke av noen med koronasmitte i Surnadal.

Det er en del kommuner som fremdeles bruker de vanlige legekontorene for influensavaksine. Det er imidlertid anbefalt fra myndighetene å utføre vaksinasjonen i store lokaler med god plass. Noen kommuner gjør det på samme måte som Surnadal, for eksempel Kristiansund, der Braatthallen blir brukt som vaksinestasjon.

Ellers oppfordres alle til å gå inn på kommunens hjemmeside https://www.surnadal.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg

– Vi er klare, gleder oss til å komme i gang, og ser fram til travle dager. Vi håper at så mange som mulig møter opp, sier Marianne Hansen Røv.