Formannskapet i Surnadal kommune:

Formannskapet i Surnadal kommune stemte til slutt for å støtte arbeidet med fotballhall på Syltøran.

Tilråder støtte til fotballhall – men ikke uten reservasjoner

Publisert

Det er store planer om å bygge fotballhall i Surnadal. Surnadal kommune er utfordret til å stille med et betydelig beløp for å få prosjektet realisert, og selv om formannskapet til slutt stemte for kommunedirektørens innstilling om å bli med på prosjektet så var det ikke udelt positivitet blant politikerne.

Prosjektet for fotballhall på Syltøran i Surnadal fikk tidligere i høst virkelig vind i seilet, da Surnadal Idrettslags arbeidsgruppe for fotballhallen først presenterte planene for hallen, og senere da sponsorene virkelig kom på banen. Men byggingen av fotballhall lar seg i praksis ikke gjennomføre uten et betydelig bidrag fra Surnadal kommune.

Og det var slett ikke hæla i taket da saken var oppe til behandling i formannskapet. I sin innstilling til formannskapet, som igjen skulle tilråde kommunestyret når saken skal endelig behandles den 15. desember, hadde kommunedirektør Knut Haugen listet opp totalt fem punkter for å imøtekomme utfordringen fra SILs arbeidsgruppe om å bidra med hele 7,5 millioner.

– Enten blir vi med eller så blir det ikke hall

Haugens innstilling til formannskapet var at kommunen blir med på prosjektet, med ett krav: at SIL inviterer de andre idrettslagene i kommunen til å etablere et aksjeselskap som byggherre/halleier, med en klar forventning om at kommunen får plass i selskapets styre.

– Det er en oppfordring fra oss om at Idrettslaget oppretter et AS, ikke et krav. SIL må ikke gjennomføre dette med et AS, men da blir det uten kommunale midler, sa Haugen.

Rent konkret foreslår Haugen at kommunen går inn med 4,8 millioner fra investeringsfond som aksjekapital i et slik AS, og resterende beløp på 2,7 millioner tas fra næringsfondet, og fordeles med 1,35 million hver for 2023 og 2024. I sum gir det altså 7,5 millioner kroner til byggingen av fotballhallen, slik Haugen tilrådet formannskapet.

Men det var altså ikke jubelstemning i formannskapet, selv om voteringen til slutt skulle vise seg å gå i fotballhallens favør. Men ifølge Haugen er kommunens bidrag et eksistensielt spørsmål for fotballhallen, i alle fall med tanke på åpning av hallen i desember 2023.

– Enten så blir vi med på 7,5 millioner eller så kan vi like gjerne si 0, for da blir det ikke hall, sa Haugen.

– Skulle heller vært på Øye

Formannskapets medlemmer hadde flere innvendinger mot prosjektet slik det står. Først ute var Eli Vullum Kvande (MDG).

– Dette er en stor og viktig sak, så da må vi zoome ut og finne den rette prioriteringen. Er det riktig at vi bruker 7,5 millioner på fotballhall i disse trange tider? Jeg spør meg hvordan størsteparten av befolkningen får nytte av denne summen. Jeg vil utfordre fotballgruppen, administrasjonen og sponsorene om å se på en annen løsning enn fotballhall.

– Jeg foreslår at vi ser på undervarme på Øye stadion. Nå gjør vi store investeringer i idrettshallen og vi ser at det kommer en hockeyhall. Varmen fra den hallen kunne gått til å varme opp kunstgresset på Øye. Da får vi en elleverbane som et A-lag kan spille på hele året og vi kan aktivisere 500 unger.

– Jeg synes også det mangler i saken hvordan prosjektet med fotballhall skal finansieres. Idrettslaget skal låne penger for å komme i mål, men det fødes færre barn her og det er idrettslagets medlemmer som nedbetaler lånet. Medlemsavgiften, som allerede er høy i SIL, vil bli høyere med dette, det kan gjøre det vanskeligere å bli med på aktivitetene, spesielt jo eldre man blir, sa Kvande.

Kvande kom dermed med et motforslag til kommunedirektørens innstilling:

  • Formannskapet ønsker ikke å delta i finansiering av fotballhall på Syltøran Stadion
  • Formannskapet ønsker å imøtekomme ønske om trening på kunstgress i vintersesong, og i tillegg gi mulighet for å spille 11er kamper tidlig i sesongen ved å undersøke mulighet og kostnader for undervarme på Øye Stadion. Formannskapet ønsker at administrasjonen går i samtale med Idrettslag og sponsorene til fotballhall. Det er ønskelig å samarbeide om etablering og drift av en ny og miljøvennlig fotballbane med undervarme, til glede for fotballspillere i hele kommunen og skolebarn på Øye stadion.

Tor Rune Halset (H) var heller ikke udelt positiv.
– Jeg har hatt vondt i magen lenge med denne saken. Jeg er veldig enig med Eli; Høyre skulle gjerne hatt fotballhall på Øye. Jeg kan se for meg tak som blåser av i vinden nede i havgapet på Syltøran. Det er synd at SIL ikke har tenkt helhetlig her, men de har kanskje tenkt at det skal være en flerbrukshall for messer og næringsliv? Dessverre, får jeg nesten si, må jeg likevel stemme for, sa Halset.

Frykter enda større frafall

– Det var et godt innlegg fra Eli, sa Laila Buskenes Aune (AP). Hva vil dette ende opp med å koste? SpareBank 1 har gjennomført en undersøkelse som sier at hver femte forelder sier nei til en aktivitet på grunn av kostnaden. Hva skjer med dem etter dette? Jeg kommer nok ikke til å gå for dette.

– Fotball er ikke den dyreste aktiviteten, selv om avgiftene sikkert vil øke, sa Tove Mogstad (vara for ordfører Svinvik, SP). Jeg synes en hall på Syltøran, der fotballen allerede er og vi legger opp til veier, parkering og infrastruktur, vil være med på å gjøre det til et fint område.

– Men det er et tankekors dette med ungene og aktivitetene. Blir det fotballhall så blir det fotball hele året, og da mister kanskje ungene kveldsaktivitet i alpinbakke og andre arenaer. Jeg liker dårlig å lese i media at det er forventet at kommunen går inn her. Det kan vel også bli spørsmål om driftstilskudd, så jeg er redd vi drar på oss gult kort her. Vi har flere aktiviteter som skulle vært finansiert, blant annet svømmehallen, sa Mogstad.

Et spørsmål som ble stilt i formannskapet var om kommunen kan fordele utgiftene på andre måter, for eksempel som driftstilskudd over flere år.
– Vi gir allerede driftstilskudd til fotballhall i Rindal, kunne vi gjort det samme her, spurte Tor Rune Halset.

– Det vil nok bli behov for mellomfinansiering frem til spillemidlene kommer, men hvis vi skal støtte prosjektet med driftstilskudd og ikke som investering nå så er det ikke penger til hall, svarte Knut Haugen.

– Synes vi skal strekke oss langt

Spørsmålet om eierskap splittet også formannskapet. Bernt Venås (SP), med fortid som fotballtrener i Søya/Todalen/Kvass/Ulvungen, uttrykte sin tillit til initiativtakerne i idrettslaget, men frykter fremtidige forpliktelser.

– Det er viktig å ta skaperglede i slike initiativ på alvor. Jeg har de samme ubekvemmelighetene som Tor Rune, men det er et engasjement og initiativ hos dem som brenner for dette, med mange arbeidstimer, tid og penger fra både privatpersoner og næringsliv. Jeg synes man skal strekke seg langt for å bygge oppunder dette.

– Jeg har ikke lyst til å være med på eiersiden, men heller gi midler som tilskudd og la idrettslaget drifte hallen selv. Hvis vi som eier skal ta på oss ansvar for driftskostnader i årene fremover så blir det enda mer for kommunen, sa Venås.

Hugo Pedersen (SP), fungerende ordfører for dagen i Margrethe Svinviks fravær, mente at fotballens sterke posisjon talte for investeringen.

– Jeg trekker paralleller til diskusjon om alpinbakke og kulturhus. Det er snakk om store investeringer i Surnadalssamfunnet, som jeg har vært for tidligere og som jeg for også denne gangen. Fotballen står sterkt og dette øker både bolysten og omdømmet til kommunen. Selv om det svir økonomisk tror jeg dette vil gagne Surnadal på sikt, sa Pedersen.

Ingen garantier

Et siste spørsmål i debatten gikk på kommunens rolle som garantist for Idrettslagets opplån for å finansiere hallen. Det var tydelig at frykten for økte utgifter, utover de 7,5 millionene for å realisere prosjektet, preget politikerne.

– Selv om det ikke er en del av saken nå, så er vi vel spurt om å stille som garantist for lånet. Hvor sannsynlig er det at vi stiller som det? Jeg er skeptisk til eierskapet hvis vi skal være både eier og garantist, da ender vi opp med svært mye ansvar i en svært usikker tid. Jeg tenker på medlemmenes kostnader. Jeg har lært det i politikken at hvis man først gir ett ja, så blir det ja etter ja etter ja i neste omgang, sa Eli Vullum Kvande.

– Jeg ser at renten stiger for hvert styremøte i Norges Bank, så jeg ser ikke bort fra at spørsmålet om å stille som garantist kommer fra aksjeselskapet i fremtiden, svarte kommunedirektør Haugen.

– Jeg har sett mange prosjekter i min tid i politikken. I alle investeringer som har vært gjort har vi egentlig ikke hatt råd, men så har det gått bra likevel. Jeg går for fotballhall, sa Helge Røv.

Det var dermed klart for votering. Formannskapet stemte til slutt for kommunedirektørens innstilling med fem mot to stemmer. Eli Vullum Kvande og Laila Buskenes Aune stemte mot bygging av fotballhall.

Det betyr at formannskapet tilråder kommunestyret om å vedta kommunedirektørens innstilling om å støtte fotballhallen med 7,5 millioner. Men hva resultatet blir der er langt fra sikkert. Det er tydelig at kommunens politikere har sine reservasjoner i denne saken.

Powered by Labrador CMS