Demensaksjonen: -Støtter viktig arbeid

Neste uke er det klart for den årlige Demensaksjonen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Også i år er det russen som bærer bøssene. På Surnadal kulturhus, Attanova og Halsahallen blir det dessuten åpen kinovisning på Alzheimerdagen 21. 9.

Publisert Sist oppdatert

Den 20. og 21. september vil avgangselevene ved Surnadal Videregående skole banke på døra til innbyggerne i Surnadal og Rindal. Ikledt røde vester og med bøsser, samler de inn penger til årets Demensaksjon i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er 17. året russen ved Surnadal videregående er med på dugnaden.

Her i distriktet er det Surnadal demensforening og helselag, samt Åsskard helselag og Rindal demensforenig som står bak innsamlingen. Leder i Surnadal Demensforening og helselag, Liv Botten understreker viktigheten av dugnaden.

-Stadig flere i landet vårt blir demente, og sykdommer rammer stadig yngre mennesker. En ser at folk helt ned i 40-åra får sykdommen. På landsbasis er det rundt 100 000 som er rammet av demens.

-Støtter en viktig sak

-Noen av pengene går til forskning og en del bruker vi lokalt, sier Bettina Røen Helgetun. Vi har blant annet arrangert konserter og kjøpt inn cd-er. Musikk er noe denne pasientgruppen har stor glede av.

Russejentene Nora Schwabe Moe og Ronja Henden støtter gjerne Demensaksjonen

-Vi var ikke i tvil om at vi skulle melde oss på som bøssebærere, sier Nora Schwabe Moe og Ronja Henden. Vi vil være med og støtt en viktig sak. Begge går ved Helse- og omsorgslinja, og har hatt praksis på sykehjemmet. De er opptatt av at de demente får så god omsorg som mulig.

I Rindal ligger innsamlingsbeløpet på rundt 40 000, mens i Surnadal har det variert mellom 70 000 og 100 000. Målet er å få dekket alle rodene både i Rindal og Surnadal. Liv Botten og Bettina Røen Helgetun oppfordrer enda flere i russekullet til å melde seg som bøssebærere, slik at en sikrer full dekning. Russen får 15 prosent av det som blir samlet inn til klassekassa.

Elevene blir vist en kort informasjonsfilm om demens i forkant av aksjonen

Botten forteller at de i år har vært i kontakt med en del bedrifter med forespørsel om støtte. Så langt har de fått respons fra 2- 3 stykker, og håper på at flere kaster seg på.

Kontanter og vipps

På Alzheimerdagen 21. 9. blir det også vist film både i Rindal og Surnadal og Halsa. I Surnadal Kulturhus og Halsahallen blir filmen "The Father" med Anthony Hopkins vist, begge steder kl 19. Filmen har allerede blitt vist i Rindal, så i stedet blir filmen "Vær her" vist på Attanova. Her blir det to forestillinger. Filmforestillingene er gratis. Billetten blir dekt av midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Støtten kan gis som kontanter eller på Vipps, og Liv Botten har en klar oppfordring til dem som har tenkt å bruke kontanter.

-Ha kontantene klare til ungdommene kommer innom.

Ellers går det an å gi støtte via Vipps allerede nå på følgende numre:

Rindal Demensforening: 610025

Surnadal Demensforening og helselag: 709094

Powered by Labrador CMS