ANNONSE:

Innkalling til årsmøte 2021 Rindal storviltforvaltning

Sted: Torshall
Dato/tid: Onsdag 26.05.21 kl. 19:30

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av to personer for underskrift av protokoll

4. Behandle årsmelding og revidert regnskap

5. Behandle budsjett og arbeidsplan

6. Behandle godtgjørelse til styremedlemmer

7. Valg av leder for ett år

8. Behandle innkomne saker : ingen innkomne saker

Alle rettighetshavere/grunneiere har møterett.

Enkel servering

Styret