ANNONSE:

Soknemøte på kyrkjelydshuset

Øye & Ranes og Mo sokneråd inviterer til felles soknemøte på kyrkjelydshuset torsdag 6. mai kl. 19.00

Vi orienterer om liturgi og gudstjenesteliv etter ny justertert ordningen.

På grunn av begrenset antall plasser ønsker vi påmelding til kirkekontoret, tlf: 71657060

Øye & Ranes og Mo sokneråd